TOOLBOX

A choreographic method development project TOOLBOX was originally motivated by a personal intent to critically (re-)engage with the last five years of my choreographic work, physical research, ideas, texts, and classes, in order to understand my own process better, examine my relationship with dance, and create new understandings and insights into how to work with…

MEDLEMSFORSØG MØRKE

MEDLEMSFORSØG MØRKE Forsøget ledes af scenekunstner Julie Kunz og sammen med lysdesigner Michael Breiner undersøges det grundlæggende spørgsmål: “Kan vi lære at acceptere mørket som en del af vores væsen og på den måde opnå et mere nuanceret og betryggende forhold til verden og os selv?” Uddrag fra intentionsrapport: “Mørket har kvaliteter som ikke kommer…

FORSØG “CIGAR BUMS NÆSE”

FORSØG “CIGAR BUMS NÆSE” – Et musikalsk papirteater forsøg WunderVerk v/Anette Asp Christensen leder dette forsøgsprojekt, der arbejder med det musikalske papirteater. Forsøget har en varighed på 4 uger mellem den 26. september og den 4. november 2016 og er støttet af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst. Arbejdet baserer sig på en bearbejdning af det dadaistiske stykke par excellence Le Cœur à gaz…

Nyhedsbreve 2022 / 2023

Nyhedsbreve 2022 / 2023   marts 2023 Kære medlemmer Vi har stadig få ledige pladser til –       STEMMEWORKSHOP 13.-14. maj –       STUDIEKREDS OM EURPÆISK AVANTGARDE TEATER 10., 17. og 24. maj Sidste tilmeldingsfrist er 1. april.  Læs mere her      Gratis arrangementer med JUBB I forbindelse med Aprilfestivallen får Forsøgsstationen besøg af Det tyske eksperimenterende teaterkollektiv JUBB, som gæstespiller med…

THE SHAPE OF THE AUDIENCE

Undersøgelse af publikums bevægelser, set som koreografiske mønstre. The Shape of the Audience er tredje forsøg i rækken af grundforskningsprojektet ”Publikum i en kunstnerisk kontekst”. Forsøget sætter fokus på publikums bevægelsesmønstre, både som fælles organisme og som enkeltindivider, ud fra observationer af publikums sociale og fysiske færden i og omkring teaterrummene i vores kultur. Credits:…

LYDEN AF PUBLIKUM STILHED – PAUSE – EFTERKLANG

Undersøgelse af publikums lydlige identitet i teatret… Lyden af Publikum og Stilhed-Pause-Efterklang er de to første forsøg i rækken af Forsøgsstationens grundforskningsprojekt ”Publikum i en kunstnerisk kontekst”. Forsøgene arbejdede med lydkompositioner skrevet til kor baseret på publikums-lyde researchet fra feltstudier i og omkring teatersale og blev udført af mangfoldigt sammensatte grupper af frivillige deltagere og…

TOTAL!DANS!

Når publikum oplever dansen kropsligt… Hvordan skabes der tillid og kontakt? Hvordan inviterer kunstnerne børnene til at træde helt ind i værket og opleve det med alle sanser og hele kroppen i bevægelse? Hvordan viser der sig koreografisk struktur og en dramaturgi gennem samspillet mellem kunstnere, dans, musik og en børnegruppe? Credits: Jens Marsling Bäckvall…

SKUESPILLEREN OG ÜBERMARIONETTEN

Hvordan give liv til dødt materiale og modsat give “død” til skuespillerens levende krop? En undersøgelse af skuespillerens og marionetteatrets sceniske udtryk og sammensmeltningen af begge til et nyt scenisk udtryk. Forsøget er inspireret af teaterteoretiker Edward Gordon Craigs tanker om den ”ideelle” skuespiller, Übermarionetten, fri af tråde foroven, fri af psykologi og realisme; en…

BREATH

Hvilke kvaliteter har åndedrættet som musikalsk og scenisk udtryksmiddel i samklang med et publikum ? BREATH startede som en undersøgelse af åndedrættet som et interdisciplinært udtryk: Vi ville undersøge de musikalske og fysiske kvaliteter i åndedrættet. I løbet af undersøgelsen blev det tydeligt, hvordan vi ubevidst genkender og kopierer de kropslige bevægelsesmønstre og følelser, som vores…

TEACHING EACH OTHER LAB

How can we teach and learn performance in non-hierarchical ways? The initiators of this project share the belief that each performer has to invent their own practices to adequately express what moves them. Because they consider everyone’s experiences to be of equal worth, each participant in the workshop should teach all others. For the Teaching…

STORY PLAY

Giver Story Play-modellens fem faser: Lytteren-Bæreren-Åbningen-Situationen-Ekkoet mening som udgangspunkt for at skabe egne kunstneriske fortællinger? Gennem en 6-årig periode undersøgtes kvaliteten af at, i grupper bestående af børn, unge, voksne og ældre, arbejde med egne personligt relaterede fortællinger i grupper af fire, som repræsenterede “blandet tid”. Gennem meditation og fysisk arbejde på gulvet, udfoldes fortællinger…

SPOR

Hvordan ser aftrykket af den autonome krop i bevægelse ud? I forhold til dans og bevægelse vil man som beskuer typisk forholde sig til bevægelsen ved at betragte den der bevæger sig. Som grafiker ønskede jeg at forholde mig til bevægelsen på anden hånd: Se på sporet efter kroppen i bevægelse. Undersøge det dynamiske i…

SECOND SKIN EXPERIMENT

Hvad er en dukke og hvordan og hvornår opstår den? Forsøget tog udgangspunkt i idéen om dukken som en anden hud, og at dukken, hvis vi stiller os selv til rådighed som lærred for den, vil kunne opstå overalt på vores krop. Med udgangspunkt i kropsfragmenter baseret på afstøbninger af vore egne og hinandens kroppe,…

ANTIMUSIK

En undersøgelse i det at fejle… En gruppe på 10 skuespillere på blæseinstrumenter og slagtøj, med ringe eller ingen erfaring i at spille musik, har over en periode på 5 år samarbejdet med professionelle dirigenter om at fortolke kendte klassiske værker som f.eks. Carmen og Bolero. Her opstår selvsagt et skisma mellem det øret forventer…

RANDOM PERFORMANCE GAME

Kan man udvikle et hands-on spil, der kan bruges som et strukturerings- og inspirationsværktøj i en scenekunstnerisk skabelsesproces? Livingstones Kabinet har tidligere arbejdet med tilfældighedsprincipper. Dette har vakt en interesse for at gå videre i arbejdet med ’randomisering’ i den scenekunstneriske udvikling. Med RPG prøvede vi, at udvikle et værktøj, der er specifikt gearet til…

LIKE NOT LIKE

Hvad sker der når du fremlægger dine kreative idéer til offentlig bedømmelse? I 2012 skabte vi hver især dagligt en lille performance som vi optog på video, alle årets 366 dage og lagde ud til offentlig bedømmelse på YouTube og Vimeo. I skabelsesprocessen havde vi et konstant fokus på serendipitet. Vi undersøgte det umiddelbare med…

STRIKT

STRIKT – Hvordan påvirker frygten dit liv og hvor stor en risiko er du villig til at tage? Koreograf My Lindblad Szlavik fra Stands&Dans leder forsøget som med inspiration fra filmen ”The Square” vil bruge firkanten som en metafor for en ”sikker og tryg zone”. Så længe du bevæger dig inde i firkanten er du sikker, men så snart du forlader den er du eksponeret for…

MEDLEMSFORSØG “SELVET”

MEDLEMSFORSØG “SELVET” Forsøget “Selvet” undersøger selvet som fysisk tilstand eller udgangspunkt og hvad dette fokus gør for performer, beskuer, udtryk og bevægelseskvalitet. Forsøget vil blandt andet stille spørgsmål som: Kan man netop ved at fokusere på sig selv, blive mere inkluderende? Og hvad gør det ved kroppen at bevæge sig fra åbne til lukkede bevægelser,…

DEN BLÅ TIME – ARBEJDSTITEL

DEN BLÅ TIME – ARBEJDSTITEL Forsøg ledet af Birgitte Lundtoft med formålet at undersøge hvilken påvirkning har lys og mørke har på os (som mennesker, performere og publikummer) – og hvordan kan vi forstærke sansningen af skiftende tilstande i den blå time gennem forskellige materialiteter, berøring og bevægelse. Forsøget er i sig selv et mål…

FRA STUDIE TIL STUDIO

FRA STUDIE TIL STUDIO Forsøget “Fra Studie til Studio” skal undersøge behovet for ikke-kommerciel undervisning, modereret af skuespillerne selv. Inspireret af The Actor’s Studio i New York vil deltagerne i forsøget sammen studere selvvalgte scener, og vil på skift fremføre, moderere og kommentere. Forsøget ledes af skuespiller og castingspecialist Andreas Lyon og foregår i september-oktober 2018.…

MEDLEMSFORSØG “A LAND WHERE NO DRAGONS HIDE”

MEDLEMSFORSØG “A LAND WHERE NO DRAGONS HIDE” – en koreografisk undersøgelse af vibration Forsøget er undersøgelse af en performance som udfordrer det private og det offentlige, en søgen efter at skabe nye forbindelser mellem performer og publikum. “En lille intim performance for fodenden af en seng. En fryd for sanserne, rumskib og bluetooth. En invitation…

GNISTEN I DET BLÅ HAV

GNISTEN I DET BLÅ HAV Forsøget med titlen “Gnisten i det Blå hav” er det første af 3 planlagte undersøgelser med den overordnede arbejdstitel “Træningens Alkymi”. Forsøgene ledes af Jonas de Neergaard. Undersøgelserne kan ses som en direkte forlængelse af Jonas de Neergaards masterprojekt; En Performers Grundtræning (se intentionsrapport for resume).   Læs forsøgets intentionsbeskrivelse her…

DANS DANS DANS

DANS DANS DANS – et forum hvor selvstændige dansekunstnere mødes, træner og undersøger sammen. DANS DANS DANS er en defineret tid hvor dansere, der allerede har en egen praksis, arbejder med og undersøger deres egen dansepraksis, i et rum sammen med kollegaer. Fordi vi mødes regelmæssigt vil der bygges viden og spørgsmål op i gruppen,…

TEACH EACH OTHER LAB

TEACH EACH OTHER LAB – en undersøgelse af non-hirakisk læring i scenekunst Alle har erfaring der kan blive til materiale, som kan udvikles til en performance eller en forestilling. Forsøgsholdet inviterer en bred skare af mennesker til at deltage i to dages laboratorie, hvor deltagerne udforsker og deler med hinanden hvad de hver især ‘mestrer’…

SKUESPILLEREN SOM SHAMAN

SKUESPILLEREN SOM SHAMAN Et studie i transformation og nærvær. “Skuespilleren som Shaman” er forskningsprojekt med og af Det Olske Orkesters kompagni på 6 skuespillere og dets instruktør. Vi har, qua vores mangeårige samarbejde, allerede fået fælles erfaring fra op til flere teaterproduktioner og forskningsprojekter og er således en gruppe med et ret godt kendskab til…

SKUESPILLEREN OG ÜBER-MARIONETTEN

”SKUESPILLEREN OG ÜBER-MARIONETTEN” Forsøgsstationens Øyvind Kirchhoff står i sæson 15/16 for hovedforsøget ”Åben udforskning af skuespilleren og über-marionetten”. Det er en undersøgelse af skuespillerens og marionetteatrets sceniske udtryk og sammensmeltning af begge former til et nyt scenisk udtryk. Forsøget er inspireret af Gordon Craigs (1872-1966) tanker og ideer om ”über-marionetten”, Etienne Decrouxs mimeteknik ”le mime corporel…

Dødens Æstetik

Dødens Æstetik mellem skuespiller og dukke, mellem liv og død ”Idealet er ikke kød og blod men snarere kroppen i trance­tilstand. Kroppen skal iklædes en dødelig skønhed, alt imens den udstråler sin levende ånd” Edward Gordon Craig Dødens æstetik er et 5 dages udviklingsprojekt og et vidensdelingsseminar i oktober 2016 på Forsøgsstationen mellem 5 skuespillere og 5 marionetspillere…

HVAD ER ET FORSØG?

HVAD ER ET FORSØG? – skabelse af en arbejdsdemonstration i ord og praksis baseret på forsøgsrækken ”Skuespilleren og Übermarionetten”. Forsøget er en undersøgelse af skuespillerens og marionetteatrets sceniske udtryk og sammensmeltning af begge til nyt scenisk udtryk. Forsøgsteamet vil udvikle en arbejdsdemonstration, der synliggør, hvordan begrænsninger, fysiske benspænd og obstruktioner kan frisætte og skabe nye…

THE LAUGHING GAME

THE LAUGHING GAME Forsøget “The Laughing Game” ved Antoinette Helbing tager udgangspunkt i latteren som fænomen. Hun anvender allerede genereret materiale fra research herom i en udforskning af hvordan latterens mange værensformer kan formidles gennem en danser i en solo. I see a great artistic and physical potential in unfolding laughter as social communication, bodily…

GESTURES

GESTURES Forsøget GESTURES har til hensigt at undersøge hvordan vi, gennem vores formsprog i dans og musik, kan arbejde med, relatere til, bruge, oversætte, optage og forstå processer og selvorganiserende principper der observeres i naturen. Hvordan kan dette danne grundlag for strategier til at generere koreografisk og kompositorisk form? Vi arbejder dels i duo og…

SKUESPILLERENS VIBRATIONER

SKUESPILLERENS VIBRATIONER Forsøget ”Skuespillerens vibrationer ” bygger videre på Det Olske Orkesters seneste forsøg ”Skuespilleren som shaman” om transformation og nærvær. I dette forsøg udfordres skuespillerens krop og stemme og vaner i ekstrem grad, for at kunne forstærke vibrationerne fra spillerne så de vil kunne forplante sig i publikum på en altomsluttende måde. Det foregår…

THE CIRCULAR SELF

THE CIRCULAR SELF Forsøget “The Circular Self” ledes af koreograf Sara Gebran og undersøger hvordan koncepter som intimitet og inddragelse (inclusion) kan etableres på scenen. Det er en viderebearbejdning af koncepter og praksisformer i hendes bog “ANOTHER HOLE” (2019). Læs forsøgets intentionsbeskrivelse her HOLDET BAG Forsøget ledes af koreograf Sara Gebran, som også er performeren…

THE FOXCAVE

THE FOXCAVE Forsøget “The Foxcave Development Project” ved Sew Flunk Fury Wit, undersøger immersive theatre genren og forsøger at svare på spørgsmålet om hvordan man fortæller en sanselig historie som omslutter sit publikum i interaktion, sansning og narrativ. Forsøget foregår i efteråret 2019. “Vores undersøgelse har dels en tematisk ramme som det kreative hold arbejder…

STEMMER FRA ENGHAVE PLADS

STEMMER FRA ENGHAVE PLADS Efter 8 års metrobyggeri med dertilhørende nedlukning af en plads som danner rammen for meget lokalt liv på Vesterbro, er der igen liv på Enghave Plads. Sanger og komponist Anna Kruse ønsker at give stemme til de der var berørte, og agere poetisk talerør. Anna Kruse vil med forsøget “Stemmer på…

SOMEWHERE, SOME TIME

SOMEWHERE, SOME TIME Forsøget tager udgangspunkt i spørgsmålet “If we resist to attach a certain function or purpose to dance, and instead reinforce dance as something in itself by insisting on form, aesthetic and craft – which sort of experiences can unfold?”. Undersøgelsen på Forsøgsstationen er en del af et ambitiøst flerårigt projekt med flere…

SOMEWHERE, SOME TIME

SOMEWHERE, SOME TIME Forsøget tager udgangspunkt i spørgsmålet “If we resist to attach a certain function or purpose to dance, and instead reinforce dance as something in itself by insisting on form, aesthetic and craft – which sort of experiences can unfold?”. Undersøgelsen på Forsøgsstationen er en del af et ambitiøst flerårigt projekt med flere…

”NO”-BITING THE HAND THAT FEEDS YOU

”NO”-BITING THE HAND THAT FEEDS YOU Forsøget er en undersøgelse af ordet ”nej” i forskellige afskygninger, kropsligt, fonetisk og psykologisk. Forsøgsleder Jon Hoff uddyber således i sin intentionsrapport: “Jeg ønsker at undersøge min antagelse om at vi som samfund hylder et ”ja” og derfor glemmer at sige nej, ja nærmest glemmer at det er en…

STILHED, PAUSE, EFTERKLANG

STILHED, PAUSE, EFTERKLANG Sæsonforsøg 2020 indbefatter skabelsen af 3 små lydværker, som udvikles af komponist Peter Bruun i samarbejde med et forsøgskor og Forsøgsstationens kunstneriske ledelse. Projektet er inspireret af arbejdet med ”Lyden af Publikum” (sæsonforsøg 2016/17) og en generel interesse i at arbejde med publikumsrelationer i en kunstnerisk kontekst. Hovedspørgsmålet er: Hvordan lyder forventning,…

THE WAKE OF SLEEP

THE WAKE OF SLEEP THE WAKE OF SLEEP er et forsøg der bygger på flere års udforskning af ‘public intimacy’ på scenen. Der arbejdes i en kollektiv ramme, som naturlig fortsættelse af tidligere forsøg (A land where no dragons hide) samt bogudgivelsen “Another Hole” fra 2019. Citat fra intentionsrapport: In this residency we are continuing…

BODY OF SAND

BODY OF SAND Forsøget er en fortsættelse af et andet forsøg som Tora Balslev afholdt i sæson 18/19 med titlen “Fair Phone” som siden blev til forestillingen “Naturen Kalder” og inspireret af “Kroppens aftryk” ledet af Katrine Stewart, hvor Tora deltog som danser.        “Ideen opstod gennem scenisk arbejde med Smartphones, hardware og…

B&W;’S TEACH EACH OTHER MONDAYS

B&W;’S TEACH EACH OTHER MONDAYS Teach Each Other Mondays are a series of knowledge sharing events, organised by B&W Art and Support. For each Monday morning session, they invite one group or artist to share a short glimpse into their practice for one hour, and let all participants practically try out a way that they…

TELE(INTIMACY)

TELE(INTIMACY) Forsøget “tele(intimacy)” ledes af Dorte Bjerre Jensen og er en undersøgelse der tog sin begyndelse under COVID-19 lockdown, hvor 4 kvinder på hver sin side af kloden, satte sig for at udforske hvordan det er muligt at skabe et virtuelt, kunstnerisk kollaborativt rum. Og finde ud af hvilke former for nærvær og intimitet dette…

FORSØG YOUNG NATURE WILD

FORSØG YOUNG NATURE WILD Gå i kunstnernes fodspor… Hvordan oplever man bedst scenekunst? Og hvilken viden er med til at fremme oplevelsen? Det vil Nordic Performance Art gerne undersøge. Tesen er, at jo mere man inddrager det unge publikum, og jo mere de undersøger det samme tema og afprøver de samme arbejdsmetoder, som de professionelle…

MED KROPPEN PÅ OPDAGELSE

MEDLEMSFORSØG “MED KROPPEN PÅ OPDAGELSE” Forsøgsteamet ønsker med forsøget at udvikle et under-visningsformat, der inviterer de unge ind i koreografens og danserens verden, hvor de unge er en aktiv del af rummet, deltager og har medbestemmelse både i undervisningen og i en kreativ arbejdsproces. Ud fra tidligere års erfaring med D.A.N.S og Dans som praksis…

HOVEDFORSØG MED DEN DANSKE SCENEKUNSTSKOLE

HOVEDFORSØG MED DEN DANSKE SCENEKUNSTSKOLE Den scenografiske skuespiller Forsøget er et samarbejdsprojekt mellem Den Danske Scenekunstskole og Forsøgsstationen og er en undersøgelse af den ydre teknik, som en vej til en ny metode for skuespillerens, dukkeførerens og scenografens kreative processer.  Foto: Rolf Søborg Hansen Gennem konkrete fysiske benspænd og obstruktioner under-søges, hvordan ydre begræns-ninger kan frisætte og åbne…

MEDLEMSFORSØG FAIR PHONE

MEDLEMSFORSØG FAIR PHONE Gennem en sanselig udfoldelse af en smartphone undersøges om det er muligt at skabe fornemmelse af objektet som et konkret udgangspunkt, et landskab som måske kan bruges til at finde fodfæste og retning, når vi til daglig skal navigere i cyperspace. Forsøget ledes af Tora Balslev og forløber i perioden oktober –…

TRÆNINGSFORSØG SÆSON 17/18

TRÆNINGSFORSØG SÆSON 17/18 Mødet mellem den poetiske fortælling og det ekspressionistiske fysiske teater Forsøgets fortsættelse i sæson 18/19 hedder “Skuespilleren som Shaman” – læs mere her. Det Olske Orkester begyndte i august 2017 et 3 år langt forskningsprojekt på Forsøgsstationen, der skal undersøge og udvikle et teatralsk formsprog, der bygger på en kombination af poetisk fortælling og ekspressionistisk fysisk teater. Forskningsprojektet arbejder…

DAILY DANCE – AN EMBODIED THINK TANK

DAILY DANCE – AN EMBODIED THINK TANK Medlemsforsøg ledet af Ellen Kilsgaard, som vil komme til at køre som et kontinuerligt undersøgelsesrum. Forsøget er en gen-aktivering af et forsøgsarbejde i årene 2012 til 2014, hvor en gruppe dansere arbejdede en gang om ugen på kontinuerlig basis her på Forsøgsstationen. Ellen genoptager nu forsøgsarbejdet med en træningsgruppe…

MEDLEMSFORSØG BREATH

MEDLEMSFORSØG BREATH   Forsøget “BREATH” er ledet af Kirstine Lindemann og er en musikdramatisk undersøgelse af åndedrættet som et musikalsk instrument og dramatisk udtryksmiddel. Kan åndedrættet lave musik? Kan åndedrættets gestik formidle følelser og handlinger? – Og hvad kan den oplevelse gøre ved beskueren? Forsøget foregår mellem den 2. og 12. januar 2018. Holdet består,…

MEDLEMSFORSØG SHAKESPEARE PÅ TO SPROG

MEDLEMSFORSØG SHAKESPEARE PÅ TO SPROG Rikke Liljenberg har i dette efterår valgt at intensivere og fokusere sine søndags-labs med Shakespeare i form af et medlemsforsøg med en fast gruppe af skuespillere. Fokus i forsøget er at undersøge, om der er noget at vinde ved at arbejde med den originale engelske tekst først, for dernæst at arbejde med…

MEDLEMSFORSØG “AFTRYK EFTER KROPPEN I BEVÆGELSE”

MEDLEMSFORSØG “AFTRYK EFTER KROPPEN I BEVÆGELSE” Intentionen er at undersøge hvilket grafisk formsprog den autonome krop skaber i mødet med papiret. Hypotesen er at de opstående individuelle kompositioner sammen skaber et grafisk udtryk, hvori bevægelse og krop genkendes. Det er også en undersøgelse og dokumentation af kroppens overflade med hår, porer og folder. At lade…

TOTAL!DANS!

TOTAL!DANS! Forsøget har 2 faser. Første fase er i uge 20 og anden fase i uge 36 I uge 20: TOTAL!DANS! – back to basics – hvor essensen i den praksis, der udgør et levende fundament for TOTAL!DANS! – en interaktiv danse og musikforestilling for børn, undersøges. I uge 36: TOTAL!DANS! som famileforestilling? – hvor det…

FORSØG “THE RACE TO ZERO”

FORSØG “THE RACE TO ZERO” – et kunstnerisk forsøg om de finansielle markeder Kristian Husted har siden 2014 arbejdet med forsøget “The Race to Zero”. Den tredje forsøgsperiode på Forsøgsstationen løber af stablen d. 1. til 5. oktober 2016. Forsøget handler overordnet om hvilket sprog eksperterne – programmører og tradere – bruger om de finansielle transaktioner og infrastrukturer (selve…