DAILY DANCE – AN EMBODIED THINK TANK

DAILY DANCE – AN EMBODIED THINK TANK Medlemsforsøg ledet af Ellen Kilsgaard, som vil komme til at køre som et kontinuerligt undersøgelsesrum. Forsøget er en gen-aktivering af et forsøgsarbejde i årene 2012 til 2014, hvor en gruppe dansere arbejdede en gang om ugen på kontinuerlig basis her på Forsøgsstationen. Ellen genoptager nu forsøgsarbejdet med en træningsgruppe…

MEDLEMSFORSØG BREATH

MEDLEMSFORSØG BREATH   Forsøget “BREATH” er ledet af Kirstine Lindemann og er en musikdramatisk undersøgelse af åndedrættet som et musikalsk instrument og dramatisk udtryksmiddel. Kan åndedrættet lave musik? Kan åndedrættets gestik formidle følelser og handlinger? – Og hvad kan den oplevelse gøre ved beskueren? Forsøget foregår mellem den 2. og 12. januar 2018. Holdet består,…

MEDLEMSFORSØG “AFTRYK EFTER KROPPEN I BEVÆGELSE”

MEDLEMSFORSØG “AFTRYK EFTER KROPPEN I BEVÆGELSE” Intentionen er at undersøge hvilket grafisk formsprog den autonome krop skaber i mødet med papiret. Hypotesen er at de opstående individuelle kompositioner sammen skaber et grafisk udtryk, hvori bevægelse og krop genkendes. Det er også en undersøgelse og dokumentation af kroppens overflade med hår, porer og folder. At lade…

STRIKT

STRIKT – Hvordan påvirker frygten dit liv og hvor stor en risiko er du villig til at tage? Koreograf My Lindblad Szlavik fra Stands&Dans leder forsøget som med inspiration fra filmen ”The Square” vil bruge firkanten som en metafor for en ”sikker og tryg zone”. Så længe du bevæger dig inde i firkanten er du sikker, men så snart du forlader den er du eksponeret for…

MEDLEMSFORSØG “SELVET”

MEDLEMSFORSØG “SELVET” Forsøget “Selvet” undersøger selvet som fysisk tilstand eller udgangspunkt og hvad dette fokus gør for performer, beskuer, udtryk og bevægelseskvalitet. Forsøget vil blandt andet stille spørgsmål som: Kan man netop ved at fokusere på sig selv, blive mere inkluderende? Og hvad gør det ved kroppen at bevæge sig fra åbne til lukkede bevægelser,…

DEN BLÅ TIME – ARBEJDSTITEL

DEN BLÅ TIME – ARBEJDSTITEL Forsøg ledet af Birgitte Lundtoft med formålet at undersøge hvilken påvirkning har lys og mørke har på os (som mennesker, performere og publikummer) – og hvordan kan vi forstærke sansningen af skiftende tilstande i den blå time gennem forskellige materialiteter, berøring og bevægelse. Forsøget er i sig selv et mål…

FRA STUDIE TIL STUDIO

FRA STUDIE TIL STUDIO Forsøget “Fra Studie til Studio” skal undersøge behovet for ikke-kommerciel undervisning, modereret af skuespillerne selv. Inspireret af The Actor’s Studio i New York vil deltagerne i forsøget sammen studere selvvalgte scener, og vil på skift fremføre, moderere og kommentere. Forsøget ledes af skuespiller og castingspecialist Andreas Lyon og foregår i september-oktober 2018.…

MEDLEMSFORSØG “A LAND WHERE NO DRAGONS HIDE”

MEDLEMSFORSØG “A LAND WHERE NO DRAGONS HIDE” – en koreografisk undersøgelse af vibration Forsøget er undersøgelse af en performance som udfordrer det private og det offentlige, en søgen efter at skabe nye forbindelser mellem performer og publikum. “En lille intim performance for fodenden af en seng. En fryd for sanserne, rumskib og bluetooth. En invitation…

GNISTEN I DET BLÅ HAV

GNISTEN I DET BLÅ HAV Forsøget med titlen “Gnisten i det Blå hav” er det første af 3 planlagte undersøgelser med den overordnede arbejdstitel “Træningens Alkymi”. Forsøgene ledes af Jonas de Neergaard. Undersøgelserne kan ses som en direkte forlængelse af Jonas de Neergaards masterprojekt; En Performers Grundtræning (se intentionsrapport for resume).   Læs forsøgets intentionsbeskrivelse her…

DANS DANS DANS

DANS DANS DANS – et forum hvor selvstændige dansekunstnere mødes, træner og undersøger sammen. DANS DANS DANS er en defineret tid hvor dansere, der allerede har en egen praksis, arbejder med og undersøger deres egen dansepraksis, i et rum sammen med kollegaer. Fordi vi mødes regelmæssigt vil der bygges viden og spørgsmål op i gruppen,…

TEACH EACH OTHER LAB

TEACH EACH OTHER LAB – en undersøgelse af non-hirakisk læring i scenekunst Alle har erfaring der kan blive til materiale, som kan udvikles til en performance eller en forestilling. Forsøgsholdet inviterer en bred skare af mennesker til at deltage i to dages laboratorie, hvor deltagerne udforsker og deler med hinanden hvad de hver især ‘mestrer’…

SKUESPILLEREN SOM SHAMAN

SKUESPILLEREN SOM SHAMAN Et studie i transformation og nærvær. “Skuespilleren som Shaman” er forskningsprojekt med og af Det Olske Orkesters kompagni på 6 skuespillere og dets instruktør. Vi har, qua vores mangeårige samarbejde, allerede fået fælles erfaring fra op til flere teaterproduktioner og forskningsprojekter og er således en gruppe med et ret godt kendskab til…

SKUESPILLEREN OG ÜBER-MARIONETTEN

”SKUESPILLEREN OG ÜBER-MARIONETTEN” Forsøgsstationens Øyvind Kirchhoff står i sæson 15/16 for hovedforsøget ”Åben udforskning af skuespilleren og über-marionetten”. Det er en undersøgelse af skuespillerens og marionetteatrets sceniske udtryk og sammensmeltning af begge former til et nyt scenisk udtryk. Forsøget er inspireret af Gordon Craigs (1872-1966) tanker og ideer om ”über-marionetten”, Etienne Decrouxs mimeteknik ”le mime corporel…

Dødens Æstetik

Dødens Æstetik mellem skuespiller og dukke, mellem liv og død ”Idealet er ikke kød og blod men snarere kroppen i trance­tilstand. Kroppen skal iklædes en dødelig skønhed, alt imens den udstråler sin levende ånd” Edward Gordon Craig Dødens æstetik er et 5 dages udviklingsprojekt og et vidensdelingsseminar i oktober 2016 på Forsøgsstationen mellem 5 skuespillere og 5 marionetspillere…

HVAD ER ET FORSØG?

HVAD ER ET FORSØG? – skabelse af en arbejdsdemonstration i ord og praksis baseret på forsøgsrækken ”Skuespilleren og Übermarionetten”. Forsøget er en undersøgelse af skuespillerens og marionetteatrets sceniske udtryk og sammensmeltning af begge til nyt scenisk udtryk. Forsøgsteamet vil udvikle en arbejdsdemonstration, der synliggør, hvordan begrænsninger, fysiske benspænd og obstruktioner kan frisætte og skabe nye…

THE LAUGHING GAME

THE LAUGHING GAME Forsøget “The Laughing Game” ved Antoinette Helbing tager udgangspunkt i latteren som fænomen. Hun anvender allerede genereret materiale fra research herom i en udforskning af hvordan latterens mange værensformer kan formidles gennem en danser i en solo. I see a great artistic and physical potential in unfolding laughter as social communication, bodily…

GESTURES

GESTURES Forsøget GESTURES har til hensigt at undersøge hvordan vi, gennem vores formsprog i dans og musik, kan arbejde med, relatere til, bruge, oversætte, optage og forstå processer og selvorganiserende principper der observeres i naturen. Hvordan kan dette danne grundlag for strategier til at generere koreografisk og kompositorisk form? Vi arbejder dels i duo og…

SKUESPILLERENS VIBRATIONER

SKUESPILLERENS VIBRATIONER Forsøget ”Skuespillerens vibrationer ” bygger videre på Det Olske Orkesters seneste forsøg ”Skuespilleren som shaman” om transformation og nærvær. I dette forsøg udfordres skuespillerens krop og stemme og vaner i ekstrem grad, for at kunne forstærke vibrationerne fra spillerne så de vil kunne forplante sig i publikum på en altomsluttende måde. Det foregår…

THE CIRCULAR SELF

THE CIRCULAR SELF Forsøget “The Circular Self” ledes af koreograf Sara Gebran og undersøger hvordan koncepter som intimitet og inddragelse (inclusion) kan etableres på scenen. Det er en viderebearbejdning af koncepter og praksisformer i hendes bog “ANOTHER HOLE” (2019). Læs forsøgets intentionsbeskrivelse her HOLDET BAG Forsøget ledes af koreograf Sara Gebran, som også er performeren…

THE FOXCAVE

THE FOXCAVE Forsøget “The Foxcave Development Project” ved Sew Flunk Fury Wit, undersøger immersive theatre genren og forsøger at svare på spørgsmålet om hvordan man fortæller en sanselig historie som omslutter sit publikum i interaktion, sansning og narrativ. Forsøget foregår i efteråret 2019. “Vores undersøgelse har dels en tematisk ramme som det kreative hold arbejder…

STEMMER FRA ENGHAVE PLADS

STEMMER FRA ENGHAVE PLADS Efter 8 års metrobyggeri med dertilhørende nedlukning af en plads som danner rammen for meget lokalt liv på Vesterbro, er der igen liv på Enghave Plads. Sanger og komponist Anna Kruse ønsker at give stemme til de der var berørte, og agere poetisk talerør. Anna Kruse vil med forsøget “Stemmer på…

SOMEWHERE, SOME TIME

SOMEWHERE, SOME TIME Forsøget tager udgangspunkt i spørgsmålet “If we resist to attach a certain function or purpose to dance, and instead reinforce dance as something in itself by insisting on form, aesthetic and craft – which sort of experiences can unfold?”. Undersøgelsen på Forsøgsstationen er en del af et ambitiøst flerårigt projekt med flere…

SOMEWHERE, SOME TIME

SOMEWHERE, SOME TIME Forsøget tager udgangspunkt i spørgsmålet “If we resist to attach a certain function or purpose to dance, and instead reinforce dance as something in itself by insisting on form, aesthetic and craft – which sort of experiences can unfold?”. Undersøgelsen på Forsøgsstationen er en del af et ambitiøst flerårigt projekt med flere…

”NO”-BITING THE HAND THAT FEEDS YOU

”NO”-BITING THE HAND THAT FEEDS YOU Forsøget er en undersøgelse af ordet ”nej” i forskellige afskygninger, kropsligt, fonetisk og psykologisk. Forsøgsleder Jon Hoff uddyber således i sin intentionsrapport: “Jeg ønsker at undersøge min antagelse om at vi som samfund hylder et ”ja” og derfor glemmer at sige nej, ja nærmest glemmer at det er en…

STILHED, PAUSE, EFTERKLANG

STILHED, PAUSE, EFTERKLANG Sæsonforsøg 2020 indbefatter skabelsen af 3 små lydværker, som udvikles af komponist Peter Bruun i samarbejde med et forsøgskor og Forsøgsstationens kunstneriske ledelse. Projektet er inspireret af arbejdet med ”Lyden af Publikum” (sæsonforsøg 2016/17) og en generel interesse i at arbejde med publikumsrelationer i en kunstnerisk kontekst. Hovedspørgsmålet er: Hvordan lyder forventning,…

THE WAKE OF SLEEP

THE WAKE OF SLEEP THE WAKE OF SLEEP er et forsøg der bygger på flere års udforskning af ‘public intimacy’ på scenen. Der arbejdes i en kollektiv ramme, som naturlig fortsættelse af tidligere forsøg (A land where no dragons hide) samt bogudgivelsen “Another Hole” fra 2019. Citat fra intentionsrapport: In this residency we are continuing…

BODY OF SAND

BODY OF SAND Forsøget er en fortsættelse af et andet forsøg som Tora Balslev afholdt i sæson 18/19 med titlen “Fair Phone” som siden blev til forestillingen “Naturen Kalder” og inspireret af “Kroppens aftryk” ledet af Katrine Stewart, hvor Tora deltog som danser.        “Ideen opstod gennem scenisk arbejde med Smartphones, hardware og…