DAILY DANCE – AN EMBODIED THINK TANK

Medlemsforsøg ledet af Ellen Kilsgaard, som vil komme til at køre som et kontinuerligt undersøgelsesrum. Forsøget er en gen-aktivering af et forsøgsarbejde i årene 2012 til 2014, hvor en gruppe dansere arbejdede en gang om ugen på kontinuerlig basis her på Forsøgsstationen.

Ellen genoptager nu forsøgsarbejdet med en træningsgruppe bestående af gamle og nye deltagere som sammen vil finde et fælles grundlag og arbejdsramme. Initiativet udspringer af et behov for at sparre, vidensdele og lære af hinanden, gennem regelmæssig træning og undersøgelse, uden at der ligger et mål om at skabe en produktion.

Læs forsøgets intentionsbeskrivelse her

HOLDET BAG

Forsøget er påbegyndt som en workshop over en uge og derefter planlægger gruppen hvordan det videre arbejde skal struktureres.

Gruppen består udover Ellen Kilsgaard af Camilla Stage, Anu Rajala-Erkut, Rosa Meyer samt Lars Dahl Pedersen.