Forsøgsstationen - Et værksted for professionel scenekunst

Bestyrelsen

Forsøgsstationens aktuelle bestyrelse blev konstitueret i september 2018 til generalforsamlingen:

Der var i år 2 medlemmer af bestyrelsen på valg. Formand Morten Krogh og Catherine Poher. Morten fortsætter som formand, hvilket vi er utroligt glade for. Grundet behov for at drosle aktiviteterne ned, har Catherine Poher valgt ikke at genopstille til bestyrelsen. Den øvrige bestyrelse var ikke på valg i år.

Medlemmerne er:

Annelis Kuhlmann

Jesper La Cour Andersen

Morten Krogh (forperson)