Ansøgning om forsøg

For at ansøge om forsøg på Forsøgsstationen, beder vi jer udfylde nedenstående intentionsbeskrivelse samt sende et foto der relaterer til jeres forsøgs idé.
I er velkommen til at tilføje flere relevante oplysninger, eller vedhæfte andet materiale af visuelt eller auditivt format (nederst i formularen) som kan hjælpe med at beskrive forsøgets grundlæggende idé.
I kan finde inspiration og eksempler på intentionsbeskrivelser på vores hjemmeside under “Forsøg”.
Intentionsbeskrivelsen bliver sendt til kunstnerisk leder Øyvind Kirchhoff og der kan forventes svar inden to uger.
Husk at man for at kunne lave forsøg skal være medlem af Forsøgsstationen, samt senest 3 måneder efter endt forsøg aflevere en skriftlig rapport (min.7000 tegn inkl. mellemrum) til vores database samt kunne deltage i Forsøgsstationens førstkommende Platform (december eller juni) med en præsentation af sit forsøgsarbejde (foredrag/video/fælles praksis el.lign.)
Intentionsbeskrivelsen vil, hvis forsøget godkendes, arkiveres sammen med forsøgets afsluttende rapport i vores database og dermed være tilgængelig for Forsøgsstationens andre brugere eller udefrakommende med interesse for forsøget.

En kort sammenfatning af hele forsøget, som offentliggøres på hjemmesiden. Kort beskrivelse af forsøgets grundlæggende ide. (max 1000 tegn inkl. mellemrum)Det er denne rubrik, der bliver sat op på vores hjemmeside med foto. Husk at uploade billede nederst i punktet "file upload"
• Hvilke teoretiske og praktiske erfaringer inden for jeres forsøgsfelt læner I jer op af?
• Hvilke arbejdsmetoder har I tænkt at anvende?
• Beskriv planen for forsøgets praksis. (daglig tid, brug af materialer, eksterne deltagere etc.)
• Er det et afsæt til en ny produktion?
• Hvilke ønsker har I til formidling af forsøget? (afsluttende åben visning, åben arbejdsdag etc.)
• Er der specifikke ønsker om formidling af den afsluttende skriftlige rapport? (event, release, seminar, etc.)
Click or drag a file to this area to upload.