FORSØG

Udover de hovedforsøg som den kunstneriske ledelse på Forsøgsstationen står for hver sæson, er det ligeledes muligt som medlem selv at tage initiativ til forsøg. Forsøgsstationen hjælper gerne med konsulentbistand og organisering.

Et forsøg skal godkendes inden igangsættelse, ansøgning (se menupunktet forsøg-ansøg forsøg– på hjemmesiden. Du kan låne en sal til dit eget forsøg i 1-3 uger.

Ved et forsøg forstås en undersøgelse af et givent emne/spørgsmål/forhold inden for scenekunst, som ikke styres mod et fast resultat, men som afprøves, observeres og opsamles som ny viden.

Hvis du har brug for inspiration kan du se oversigt og detaljer over forsøg i sidste sæson her.

Her er link til dokumenter om:
intensionsrapport
Krav og muligheder ved forsøg
Forsøgsrapport

KRAV OG KRITERIER

Følgende kriterier skal opfyldes ved et forsøg:

  • Den forsøgsansvarlige skal være medlem af Forsøgsstationen.

  • En udfyldt intentionsbeskrivelse om forsøget skal godkendes af den kunstneriske ledelse. Skabelon skal benyttes.

  • Den forsøgsansvarlige booker lokale hos administrationen (max. 3 uger) og underskriver aftale.

  • Den forsøgsansvarlige samt så mange deltagere fra forsøget som muligt, udveksler forsøgserfaringer med andre forsøg under den førstkommende halvårlige Platform (dec. eller juni).

  • Den forsøgsansvarlige afleverer en skriftlig rapport (min. 7.000 tegn inkl. mellemrum) samt evt. andet dokumentationsmateriale senest 3 måneder efter endt forsøg til Forsøgsstationen. Rapportskabelon skal benyttes.

RESSOURCER OG AKTIVITETER

Følgende ressourcer er til rådighed og følgende aktiviteter er mulige ved et forsøg:

  • At få et lokale til fuld disposition i forsøgsperioden.

  • At låne materialer efter aftale med Forsøgsstationen.

  • At eksponere sit forsøgsarbejde i Forsøgsstationens regi.

  • At organisere åben visning af forsøget med annoncering gennem Forsøgsstationen.

  • At Forsøgsstationen eksponerer evt. efterfølgende produktion/projekt via PR-materiale m.m.