STØTTEGIVERE

Forsøgsstationen modtager driftsstøtte fra Statens Kunstfond. 

 

Se her for yderligere information vedrørende rammeaftaler.

Forsøgsstationen har modtaget projektstøtte fra:

 • Statens Kunstfonds Projekststøtteudvalg for Scenekunst
 • S. C. Van Fonden
 • Bikuben Fonden
 • Kunstfondens Litteraturudvalg
 • Scenekunstudvalget under Københavns Kommune
 • Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond af 1968
 • Tuborgfondet
 • Vesterbro Lokaludvalg
 • Den Ingwersenske Fond
 • Dansk Skuespiller Forbund
 • BUPL’s Solidaritets- og Kulturpulje
 • EU
 • Lasson Andersen Fond

SAMARBEJDSPARTNERE

Det Frie Felts Festival
CPH Stage
Statens Teaterskoles Efteruddannelse
Teatervidenskab, Københavns Universitet
Dansk skuespillerforbund
Uafhængige Scenekunstnere
Foreningen af Danske Dramaturger
Laboratoriet i Århus
Dramatiker Væksthus
Børneteatersammenslutningen
Glad Teater
Dramafronten
Vesterbro Teaterfestival

For at Forsøgsstationen skal kunne nå sine mål, kræver det et frugtbart samarbejde med mange aktører inden for scenekunstens verden både i ind- og udland, og fra etablerede såvel som ikke-etablerede miljøer fra det spirende vækstlag.