STØTTEGIVERE

Forsøgsstationen modtager driftsstøtte fra Statens Kunstfond. 

 

Se her for yderligere information vedrørende rammeaftaler.

Forsøgsstationen har modtaget projektstøtte fra:

 • Statens Kunstfonds Projekststøtteudvalg for Scenekunst
 • S. C. Van Fonden
 • Bikuben Fonden
 • Kunstfondens Litteraturudvalg
 • Scenekunstudvalget under Københavns Kommune
 • Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond af 1968
 • Tuborgfondet
 • Vesterbro Lokaludvalg
 • Den Ingwersenske Fond
 • Dansk Skuespiller Forbund
 • BUPL’s Solidaritets- og Kulturpulje
 • EU
 • Lasson Andersen Fond

SAMARBEJDSPARTNERE

Unima Danmark
Kolonihistorisk forening
Det Frie Felts Festival
CPH Stage
Statens Teaterskoles Efteruddannelse

Teatervidenskab, Københavns Universitet
Dansk skuespillerforbund
Uafhængige Scenekunstnere
Foreningen af Danske Dramaturger
Dramatiker Væksthus
Glad Teater
Danscentrum Syd
Dramafronten
Brancherådet for dans
Litteraturhaus
Instruktørforbundet

For at Forsøgsstationen skal kunne nå sine mål, kræver det et frugtbart samarbejde med mange aktører inden for scenekunstens verden både i ind- og udland, og fra etablerede såvel som ikke-etablerede miljøer fra det spirende vækstlag.