THE SHAPE OF THE AUDIENCE

Undersøgelse af publikums bevægelser, set som koreografiske mønstre. The Shape of the Audience er tredje forsøg i rækken af grundforskningsprojektet ”Publikum i en kunstnerisk kontekst”. Forsøget sætter fokus på publikums bevægelsesmønstre, både som fælles organisme og som enkeltindivider, ud fra observationer af publikums sociale og fysiske færden i og omkring teaterrummene i vores kultur. Credits:…

LYDEN AF PUBLIKUM STILHED – PAUSE – EFTERKLANG

Undersøgelse af publikums lydlige identitet i teatret… Lyden af Publikum og Stilhed-Pause-Efterklang er de to første forsøg i rækken af Forsøgsstationens grundforskningsprojekt ”Publikum i en kunstnerisk kontekst”. Forsøgene arbejdede med lydkompositioner skrevet til kor baseret på publikums-lyde researchet fra feltstudier i og omkring teatersale og blev udført af mangfoldigt sammensatte grupper af frivillige deltagere og…

TOTAL!DANS!

Når publikum oplever dansen kropsligt… Hvordan skabes der tillid og kontakt? Hvordan inviterer kunstnerne børnene til at træde helt ind i værket og opleve det med alle sanser og hele kroppen i bevægelse? Hvordan viser der sig koreografisk struktur og en dramaturgi gennem samspillet mellem kunstnere, dans, musik og en børnegruppe? Credits: Jens Marsling Bäckvall…

SKUESPILLEREN OG ÜBERMARIONETTEN

Hvordan give liv til dødt materiale og modsat give “død” til skuespillerens levende krop? En undersøgelse af skuespillerens og marionetteatrets sceniske udtryk og sammensmeltningen af begge til et nyt scenisk udtryk. Forsøget er inspireret af teaterteoretiker Edward Gordon Craigs tanker om den ”ideelle” skuespiller, Übermarionetten, fri af tråde foroven, fri af psykologi og realisme; en…

BREATH

Hvilke kvaliteter har åndedrættet som musikalsk og scenisk udtryksmiddel i samklang med et publikum ? BREATH startede som en undersøgelse af åndedrættet som et interdisciplinært udtryk: Vi ville undersøge de musikalske og fysiske kvaliteter i åndedrættet. I løbet af undersøgelsen blev det tydeligt, hvordan vi ubevidst genkender og kopierer de kropslige bevægelsesmønstre og følelser, som vores…

TEACHING EACH OTHER LAB

How can we teach and learn performance in non-hierarchical ways? The initiators of this project share the belief that each performer has to invent their own practices to adequately express what moves them. Because they consider everyone’s experiences to be of equal worth, each participant in the workshop should teach all others. For the Teaching…

STORY PLAY

Giver Story Play-modellens fem faser: Lytteren-Bæreren-Åbningen-Situationen-Ekkoet mening som udgangspunkt for at skabe egne kunstneriske fortællinger? Gennem en 6-årig periode undersøgtes kvaliteten af at, i grupper bestående af børn, unge, voksne og ældre, arbejde med egne personligt relaterede fortællinger i grupper af fire, som repræsenterede “blandet tid”. Gennem meditation og fysisk arbejde på gulvet, udfoldes fortællinger…

SPOR

Hvordan ser aftrykket af den autonome krop i bevægelse ud? I forhold til dans og bevægelse vil man som beskuer typisk forholde sig til bevægelsen ved at betragte den der bevæger sig. Som grafiker ønskede jeg at forholde mig til bevægelsen på anden hånd: Se på sporet efter kroppen i bevægelse. Undersøge det dynamiske i…

SECOND SKIN EXPERIMENT

Hvad er en dukke og hvordan og hvornår opstår den? Forsøget tog udgangspunkt i idéen om dukken som en anden hud, og at dukken, hvis vi stiller os selv til rådighed som lærred for den, vil kunne opstå overalt på vores krop. Med udgangspunkt i kropsfragmenter baseret på afstøbninger af vore egne og hinandens kroppe,…

ANTIMUSIK

En undersøgelse i det at fejle… En gruppe på 10 skuespillere på blæseinstrumenter og slagtøj, med ringe eller ingen erfaring i at spille musik, har over en periode på 5 år samarbejdet med professionelle dirigenter om at fortolke kendte klassiske værker som f.eks. Carmen og Bolero. Her opstår selvsagt et skisma mellem det øret forventer…

RANDOM PERFORMANCE GAME

Kan man udvikle et hands-on spil, der kan bruges som et strukturerings- og inspirationsværktøj i en scenekunstnerisk skabelsesproces? Livingstones Kabinet har tidligere arbejdet med tilfældighedsprincipper. Dette har vakt en interesse for at gå videre i arbejdet med ’randomisering’ i den scenekunstneriske udvikling. Med RPG prøvede vi, at udvikle et værktøj, der er specifikt gearet til…