Hvad er en dukke og hvordan og hvornår opstår den?

Forsøget tog udgangspunkt i idéen om dukken som en anden hud, og at dukken, hvis vi stiller os selv til rådighed som lærred for den, vil kunne opstå overalt på vores krop. Med udgangspunkt i kropsfragmenter baseret på afstøbninger af vore egne og hinandens kroppe, undersøgte vi overgangen og mødet mellem dukke og menneske. Det er en leg med krop og dukke og forholdet mellem de to: Relationen, spændingen og den fysiske interaktion mellem den levende performer og de ”døde” kropsdele.

Credits:

Anette Asp Christensen, Katrine Nilsen, Stine Q. Pagh, Ingrid Tranum Velásquez, Jette Lund.