Hvilke kvaliteter har åndedrættet som musikalsk og scenisk udtryksmiddel i samklang med et publikum ?

BREATH startede som en undersøgelse af åndedrættet som et interdisciplinært udtryk: Vi ville undersøge de musikalske og fysiske kvaliteter i åndedrættet. I løbet af undersøgelsen blev det tydeligt, hvordan vi ubevidst genkender og kopierer de kropslige bevægelsesmønstre og følelser, som vores åndedræt bærer med sig. Den kommunikation gennem åndedrættet trådte ind som en tydelig medspiller i arbejdet og gav undersøgelsen et nyt omdrejningspunkt: Hvordan kan åndedrættet som lyd og bevægelse skabe en relation til, måske endda transformere, et publikum?

Credits:

Kirstine Lindemann, Linn Sandegård, Louise Skaaning, Lasse Munk.