En undersøgelse i det at fejle…

En gruppe på 10 skuespillere på blæseinstrumenter og slagtøj, med ringe eller ingen erfaring i at spille musik, har over en periode på 5 år samarbejdet med professionelle dirigenter om at fortolke kendte klassiske værker som f.eks. Carmen og Bolero. Her opstår selvsagt et skisma mellem det øret forventer at høre og hvordan det lyder. Det bliver en fastholdelse i at mislykkes, som åbner for en nøgen væren og sårbarhed, af stor værdi for skuespillerens arbejde på scenen; beslægtet med arbejdet med den klassiske klovn.

Credits:

Lotte Faarup, Øyvind Kirchhoff, Torben Snekkestad, Andreas Dawe, Troels Hagen Findsen, Bo Stendell Larsen, Ragnhild Kaasgaard, Poul Storm, Marc van der Velden, Matthias Seibæk, Ditte Laumann, Ole Håndsbæk.