Når publikum oplever dansen kropsligt…

Hvordan skabes der tillid og kontakt? Hvordan inviterer kunstnerne børnene til at træde helt ind i værket og opleve det med alle sanser og hele kroppen i bevægelse? Hvordan viser der sig koreografisk struktur og en dramaturgi gennem samspillet mellem kunstnere, dans, musik og en børnegruppe?

Credits:

Jens Marsling Bäckvall
Christian Adelhorst Rossil