Hvordan give liv til dødt materiale og modsat give “død” til skuespillerens levende krop?

En undersøgelse af skuespillerens og marionetteatrets sceniske udtryk og sammensmeltningen af begge til et nyt scenisk udtryk. Forsøget er inspireret af teaterteoretiker Edward Gordon Craigs tanker om den ”ideelle” skuespiller, Übermarionetten, fri af tråde foroven, fri af psykologi og realisme; en repræsentant for marionetteatrets poesi og symbolske univers. Som research indgår også et studie af den polske instruktør Tandeusz Kantors univers med brug af dukker og skuespillere på scenen.

Credits:

Øyvind Kirchhoff, Anette Asp, Svend E Christensen, Malte Claudio Lind, Rolf Søborg Hansen, Bjarne Kalhøj, Angelina Watson, Jens Bäckvall, Lotte Faarup, Charlotte Munksø, Mireia Serra, Poul Storm, Jakob Femerling, Helena Berglund, Anna Ásbjannardóttir samt 3. års studerende fra Den Danske Scenekunstskole.