Giver Story Play-modellens fem faser: Lytteren-Bæreren-Åbningen-Situationen-Ekkoet mening som udgangspunkt for at skabe egne kunstneriske fortællinger?

Gennem en 6-årig periode undersøgtes kvaliteten af at, i grupper bestående af børn, unge, voksne og ældre, arbejde med egne personligt relaterede fortællinger i grupper af fire, som repræsenterede “blandet tid”. Gennem meditation og fysisk arbejde på gulvet, udfoldes fortællinger både individuelt og i grupper. Spørgsmålet var om det gav mening? Og det gjorde det, – i den grad!

Credits:

Jesper la Cour, Camilla Willumsen, Troels Ejsing, Lee Robinson.