Hvordan ser aftrykket af den autonome krop i bevægelse ud?

I forhold til dans og bevægelse vil man som beskuer typisk forholde sig til bevægelsen ved at betragte den der bevæger sig. Som grafiker ønskede jeg at forholde mig til bevægelsen på anden hånd: Se på sporet efter kroppen i bevægelse. Undersøge det dynamiske i et statisk medie. Det at bruge kroppen som redskab til aftryk eller maleri er særligt kendt fra kunstneren Yves Kleins arbejde. Klein enten dikterer bevægelsen eller trækker selv kroppen rundt som en pensel. Her genkendes nok kroppens former, men kroppens egen autonomi er ikke tilstede. Det var netop en visuel dokumentation af bevægelsen, jeg var interesseret i.

Credits:

Katrine Stewart, Mireia Serra, Tora Balslev.