MEDLEMSFORSØG “AFTRYK EFTER KROPPEN I BEVÆGELSE”

Intentionen er at undersøge hvilket grafisk formsprog den autonome krop skaber i mødet med papiret. Hypotesen er at de opstående individuelle kompositioner sammen skaber et grafisk udtryk, hvori bevægelse og krop genkendes. Det er også en undersøgelse og dokumentation af kroppens overflade med hår, porer og folder. At lade aftrykkene tale hver for sig i detalje/tekstur og sammen i formsprog/komposition.

Det grafiske arbejde bliver en undersøgelse af:

Overfladestruktur – hud og hår.
Former – fedt, muskler, brusk, knogler.
Forløb – fornemmelse af bevægelse, sammenhæng.
Komposition – den grafiske enhed.
De forskellige kompositioners indbyrdes forhold.

Endelig bliver det også en undersøgelse af kroppen i bevægelse som trykkeredskab: I hvor høj grad begrænser mediet metoden – papiret har et bestemt format og er skrøbeligt, hvad gør dette ved bevægelsen? Danseren bevæger sig med et fokus på kontakt til underlaget, men undersøger også andre bevægelsesmønstre, der ikke forholder sig til aftrykket. Hvordan påvirker det aftrykket og det grafiske udtryk?

Læs forsøgets intentionsbeskrivelse her

HOLDET BAG

Katrine Stewart, illustrator og grafiker (leder af forsøget)
Tora Balslev, danser og fysisk performer
Mireia Serra, danser og psykomotorisk terapeut

 

Forsøgsrapport er tilgængelig her.