MEDLEMSFORSØG “MED KROPPEN PÅ OPDAGELSE”

Forsøgsteamet ønsker med forsøget at udvikle et under-visningsformat, der inviterer de unge ind i koreografens og danserens verden, hvor de unge er en aktiv del af rummet, deltager og har medbestemmelse både i undervisningen og i en kreativ arbejdsproces. Ud fra tidligere års erfaring med D.A.N.S og Dans som praksis vil gruppen konkretisere de allerede eksisterende redskaber fra projekterne, og forsøge at gøre det medskabende og inddragende element skarpere.

Forsøget begynder med en intensiv uge (uge 7) på Forsøgs-stationen og derefter skal der arbejdes lokalt på gymnasier.

Idéen er startet som en del af de seneste års huskunstner-projekter D.A.N.S. og Dans som praksis, hvor gymnasieelever får besøg af en professionel danser i deres idrætsundervisning. I stedet for at fokusere på at undervise i værktøjer til at skabe egne koreografier begyndte vi i foråret 2017 at arbejde med, hvordan selve det undersøgende aspekt i dans kan formidles.

Læs forsøgets intentionsbeskrivelse her

TEAMET

Mette Møller Overgaard, dansekunstner
Marlene Bonnesen, danser og koreograf
Lars Dahl Pedersen, danser og cand.mag. i filosofi

Læs mere om deres projekter her, og den afsluttende rapport er tilgængelig via dette link.