Hvad sker der når du fremlægger dine kreative idéer til offentlig bedømmelse?

I 2012 skabte vi hver især dagligt en lille performance som vi optog på video, alle årets 366 dage og lagde ud til offentlig bedømmelse på YouTube og Vimeo. I skabelsesprocessen havde vi et konstant fokus på serendipitet. Vi undersøgte det umiddelbare med et åbent sind, for at opdage, skabe og beskrive ting vi ikke nødvendigvis havde efterstræbt, samt for at finde fællestræk og spørge os selv hvordan resultaterne kan omsættes til kunstnerisk materiale. Samtidig undersøgte vi hvilken indflydelse andres meninger havde på vores opfattelse af det skabte.

Credits:

Jens Marsling Bäckvall
Christian Adelhorst Rossil