HOVEDFORSØG MED DEN DANSKE SCENEKUNSTSKOLE

Den scenografiske skuespiller

Forsøget er et samarbejdsprojekt mellem Den Danske Scenekunstskole og Forsøgsstationen og er en undersøgelse af den ydre teknik, som en vej til en ny metode for skuespillerens, dukkeførerens og scenografens kreative processer. 

Foto: Rolf Søborg Hansen

Gennem konkrete fysiske benspænd og obstruktioner under-søges, hvordan ydre begræns-ninger kan frisætte og åbne for nye muligheder for skuespillerens arbejde og udtryk.

Dette gøres bl.a. ved at forandre skuespillerens tyngde, holdning og balance gennem scenografens kostumer og ved at se på skuespilleren som var han/hun dukkeførerens marionetdukke, der bliver modelleret og skulptureret.

Målet er for skuespilleren at optage og assimilere disse kvaliteter; som han/hun formodentligt ikke selv ville have skabt. I skuespillerens sind og bevægelser bliver der derfor skabt nye og anderledes nuancerede karakterer.

Forsøget kører i uge 43, 2017 – og er et samarbejde mellem Den Danske Scenekunstskole  og forsøgsstationen under ledelse af Charlotte Munksø, Rolf Søborg Hansen og Øyvind Kirchhoff.

Forsøgssteamet er på 12 personer som tæller både 5 tredjeårs-studerende fra DDSKS København samt flere professionelle dukke/skuespillere.

KOM TIL ÅBENT LABORATORIUM

Fredag den 27. oktober kl 16-17:30 – havde vi ‘åbnet værkstedet’ og ladet et publikum se med i vores undersøgelse af “den scenografiske skuespiller”. Der var ikke formidling direkte til tilhørerne, men målet var at lade publikum få et unikt blik ind i en kunstnerisk forskningsproces.

Vi samler den visuelle dokumentation om forsøgets process og erkendelser på denne side.

BAGGRUND

Forsøget er en del af en tredelt undersøgelse under Øyvind Kirchhoffs ledelse med titlen “Skuespilleren og über-marionetten“.

Foto: Poul Storm

Første del blev gennemført i efteråret 2015 og anden del, med titlen “Dødens Æstetik” blev afviklet i oktober 2016, som et 5 dages udviklingsprojekt og et åbent vidensdelingsseminar. Læs mere her om forsøgsarbejdet, og den netop udkomne rapport er tilgængelig som PDF her.

Forsøgsstationens hovedforsøg er støttet af Den Danske Scenekunstskole og via driftsmidler fra