MEDLEMSFORSØG “SELVET”

Forsøget “Selvet” undersøger selvet som fysisk tilstand eller udgangspunkt og hvad dette fokus gør for performer, beskuer, udtryk og bevægelseskvalitet.

Forsøget vil blandt andet stille spørgsmål som:

Kan man netop ved at fokusere på sig selv, blive mere inkluderende? Og hvad gør det ved kroppen at bevæge sig fra åbne til lukkede bevægelser, fra hurtig til langsom? Hvad gør denne evige transformation ved kroppen. Hvad betyder det for beskueren? Ved at favne de mørke sider af sig selv, kan man måske nå til et andet stadie i sit selv? Hvad betyder det for beskueren?

Foto: Glenn Ziqver Xavier

Læs forsøgets intentionsbeskrivelse her

HOLDET BAG

Forsøget ledes af mimer Linn Sandegård. Øvrige deltagere er performer og musiker Kirstine Lindemann, mimer og skuespiller Glenn Ziqver Xavier samt instruktør og skuespiller Louise Skaaning.

BAGGRUND

Idéen udspringer fra en dyb fascination og interesse kroppen. Men også for østens mystik. Hvordan harmoniserer fx buddhismen ind i bevægelser, og hvordan kan kroppen gestalte forskellige sindsstemninger? Kan selvet være både udgangspunkt og omdrejningspunkt for en forestilling? Hvordan virker selvet når det er i fokus, og hvordan fungerer selvet i fx trance? Hvilke former af selvet findes der, kan man dele bevægelserne op efter Freuds og Jungs tanker om det ubevidste, bevidstheden og underbevidstheden?

 

Forsøgsrapport er tilgængelig her.