FORSØG “THE RACE TO ZERO”

– et kunstnerisk forsøg om de finansielle markeder

Kristian Husted har siden 2014 arbejdet med forsøget “The Race to Zero”. Den tredje forsøgsperiode på Forsøgsstationen løber af stablen d. 1. til 5. oktober 2016.

Forsøget handler overordnet om hvilket sprog eksperterne – programmører og tradere – bruger om de finansielle transaktioner og infrastrukturer (selve hft-arkitekturen)? Hvad sker der, hvis vi forsøger at rumliggøre disse forestillinger og begreber – fysisk, kropsligt, rumligt?  Det er således et forsøg på at tilegne sig et scenesprog om de finansielle markeder.

Forsøget bygger på den iagttagelse, at den offentlige debat i Danmark om de finansielle markeder er præget af myter og uklare forestillinger. Der er som regel bred enighed om, at “markedet” er vigtigt, ikke mindst for væksten. Der er også udbredt enighed om, at vi ikke kan stille så meget op, men må rette ind efter “markedet”. Men hvem eller hvad er “markedet”? Det skal “The Race to Zero” undersøge.

I denne tredje og sidste del af forsøget, vil holdet undersøge forholdet mellem tekst, krop og bevægelse.

Læs forsøgets intentionsbeskrivelse her

Holdet

‘The Race to Zero’ ledes af Kristian Husted.

De øvrige kunstneriske aktører er:

  • Marie-Louise Stentebjerg og Ida-Elisabeth Larsen aka Two-women-machine-show, dansere og koreografer
  • Jon Bonnici, skuespiller
  • Kenn Mouritzen, komponist
  • Sean McIntyre, programmør og algoritmespecialist