FORSØG “CIGAR BUMS NÆSE”

– Et musikalsk papirteater forsøg

WunderVerk v/Anette Asp Christensen leder dette forsøgsprojekt, der arbejder med det musikalske papirteater. Forsøget har en varighed på 4 uger mellem den 26. september og den 4. november 2016 og er støttet af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst.

Arbejdet baserer sig på en bearbejdning af det dadaistiske stykke par excellence Le Cœur à gaz / Gashjertet, skrevet af en af de ledende figurer i dadaismen, Tristan Tzara. Ønsket er at aktualisere Le Cœur à gaz, metodisk og visuelt. Med inspiration fra Dada arbejdes med tilfældighedsprincippet som et metodisk og materialegenererende greb.

Læs forsøgets intentionsbeskrivelse her

MEDVIRKENDE

De medvirkende er Birgitte Prins – performer, Daniel Norback – performer, Anette Asp Christensen – performer og dukkemager, Line Paulsen – instruktør og Katrine Nilsen – scenograf og dukkemager.

 

tekst