FORSØG YOUNG NATURE WILD

FORSØG YOUNG NATURE WILD Gå i kunstnernes fodspor… Hvordan oplever man bedst scenekunst? Og hvilken viden er med til at fremme oplevelsen? Det vil Nordic Performance Art gerne undersøge. Tesen er, at jo mere man inddrager det unge publikum, og jo mere de undersøger det samme tema og afprøver de samme arbejdsmetoder, som de professionelle…

MED KROPPEN PÅ OPDAGELSE

MEDLEMSFORSØG “MED KROPPEN PÅ OPDAGELSE” Forsøgsteamet ønsker med forsøget at udvikle et under-visningsformat, der inviterer de unge ind i koreografens og danserens verden, hvor de unge er en aktiv del af rummet, deltager og har medbestemmelse både i undervisningen og i en kreativ arbejdsproces. Ud fra tidligere års erfaring med D.A.N.S og Dans som praksis…

HOVEDFORSØG MED DEN DANSKE SCENEKUNSTSKOLE

HOVEDFORSØG MED DEN DANSKE SCENEKUNSTSKOLE Den scenografiske skuespiller Forsøget er et samarbejdsprojekt mellem Den Danske Scenekunstskole og Forsøgsstationen og er en undersøgelse af den ydre teknik, som en vej til en ny metode for skuespillerens, dukkeførerens og scenografens kreative processer.  Foto: Rolf Søborg Hansen Gennem konkrete fysiske benspænd og obstruktioner under-søges, hvordan ydre begræns-ninger kan frisætte og åbne…

MEDLEMSFORSØG FAIR PHONE

MEDLEMSFORSØG FAIR PHONE Gennem en sanselig udfoldelse af en smartphone undersøges om det er muligt at skabe fornemmelse af objektet som et konkret udgangspunkt, et landskab som måske kan bruges til at finde fodfæste og retning, når vi til daglig skal navigere i cyperspace. Forsøget ledes af Tora Balslev og forløber i perioden oktober –…

TRÆNINGSFORSØG SÆSON 17/18

TRÆNINGSFORSØG SÆSON 17/18 Mødet mellem den poetiske fortælling og det ekspressionistiske fysiske teater Forsøgets fortsættelse i sæson 18/19 hedder “Skuespilleren som Shaman” – læs mere her. Det Olske Orkester begyndte i august 2017 et 3 år langt forskningsprojekt på Forsøgsstationen, der skal undersøge og udvikle et teatralsk formsprog, der bygger på en kombination af poetisk fortælling og ekspressionistisk fysisk teater. Forskningsprojektet arbejder…

DAILY DANCE – AN EMBODIED THINK TANK

DAILY DANCE – AN EMBODIED THINK TANK Medlemsforsøg ledet af Ellen Kilsgaard, som vil komme til at køre som et kontinuerligt undersøgelsesrum. Forsøget er en gen-aktivering af et forsøgsarbejde i årene 2012 til 2014, hvor en gruppe dansere arbejdede en gang om ugen på kontinuerlig basis her på Forsøgsstationen. Ellen genoptager nu forsøgsarbejdet med en træningsgruppe…

MEDLEMSFORSØG BREATH

MEDLEMSFORSØG BREATH   Forsøget “BREATH” er ledet af Kirstine Lindemann og er en musikdramatisk undersøgelse af åndedrættet som et musikalsk instrument og dramatisk udtryksmiddel. Kan åndedrættet lave musik? Kan åndedrættets gestik formidle følelser og handlinger? – Og hvad kan den oplevelse gøre ved beskueren? Forsøget foregår mellem den 2. og 12. januar 2018. Holdet består,…

MEDLEMSFORSØG SHAKESPEARE PÅ TO SPROG

MEDLEMSFORSØG SHAKESPEARE PÅ TO SPROG Rikke Liljenberg har i dette efterår valgt at intensivere og fokusere sine søndags-labs med Shakespeare i form af et medlemsforsøg med en fast gruppe af skuespillere. Fokus i forsøget er at undersøge, om der er noget at vinde ved at arbejde med den originale engelske tekst først, for dernæst at arbejde med…

MEDLEMSFORSØG “AFTRYK EFTER KROPPEN I BEVÆGELSE”

MEDLEMSFORSØG “AFTRYK EFTER KROPPEN I BEVÆGELSE” Intentionen er at undersøge hvilket grafisk formsprog den autonome krop skaber i mødet med papiret. Hypotesen er at de opstående individuelle kompositioner sammen skaber et grafisk udtryk, hvori bevægelse og krop genkendes. Det er også en undersøgelse og dokumentation af kroppens overflade med hår, porer og folder. At lade…

TOTAL!DANS!

TOTAL!DANS! Forsøget har 2 faser. Første fase er i uge 20 og anden fase i uge 36 I uge 20: TOTAL!DANS! – back to basics – hvor essensen i den praksis, der udgør et levende fundament for TOTAL!DANS! – en interaktiv danse og musikforestilling for børn, undersøges. I uge 36: TOTAL!DANS! som famileforestilling? – hvor det…