DEN BLÅ TIME – ARBEJDSTITEL

Forsøg ledet af Birgitte Lundtoft med formålet at undersøge hvilken påvirkning har lys og mørke har på os (som mennesker, performere og publikummer) – og hvordan kan vi forstærke sansningen af skiftende tilstande i den blå time gennem forskellige materialiteter, berøring og bevægelse.

Forsøget er i sig selv et mål i form af en undersøgelse af den blå time, som en skiften af indre og ydre tilstande – i kroppen og dens omgivelser. Det foregår på Forsøgsstationen i uge 5, 2019.

Undersøgelsen vil danne grundlag for at skabe en serie af performances/happenings, der udspiller sig i den blå time. Serien vil angiveligt indgå i en udendørs kunstinstallation i Oslo til vinter 2019.

Læs forsøgets intentionsbeskrivelse her

HOLDET BAG

Forsøget ledes af Birgitte Lundtoft, danser og koreograf. I øvrigt medvirker Julie Schmidt Andreasen, danser og koreograf.

Baggrund for forsøget

“Idéen sprang ud af meditationspraksis, hvor den blå time blev beskrevet som et tidsrum, der har affødt både meditative traditioner og kunstneriske praksisser i forskellige kulturer. Det gjorde os nysgerrige på vores forhold til den blå time, om og i så fald hvordan, vi oplever den i hverdagen og hvilke æstetiske og sanselige måder den kan opleves på? Hvordan oplever vi skiftet fra dag til nat og nat til dag? Hvordan kan tidsrummet give anledning til en daglig refleksion, dvælen og grounding? Hvilke kvaliteter rummer den blå time, som vi kan give opmærksomhed gennem materialiter, berøring og bevægelse?

Vi har gennem flere år beskæftiget os med naturen i og omkring mennesket med værker som “Signature of Site” og “My Land is Your Land” på Landshape Land Art Festival 2015-2016, Kunst Ved Kanalen 2016, Amager Naturcenter, Tvis Mølle Nature Laboratorium 2017. Her har vi arbejdet med, hvordan forskellige aldersgrupper kunne have forskellige roller både som publikummer, deltagere og performere. Også i denne research er vores forhold til “deltagere”, “publikummer”, “performere” flertydige – præcis som i den blå time – går rollerne fra at være klare og definerede til at smelte sammen og opløses helt.”

(udkast fra intentionsrapport)