BETWEEN STRINGS

Between Strings I forsøget Between Strings – publikum og rummet arbejder jeg med strengeinstallationen, Between Strings. Det er en stor rumlig lydinstallation, der som udgangspunkt består af syv strenge i forskellige materialer, spændt ud i rummet over 5 – 10 meter. I forsøget vil jeg udvide lydinstallationen, så den inkluderer et mobilt scenografisk element, som musikerne…

EMOTIONAL LANDSCAPE

Emotional landscape Hvordan kan jeg som spiller navigere i mine følelser i en improvisation? Følelser er abstrakte, i konstant bevægelse og svære at fastholde. Hvordan kan jeg være konkret og gribe arbejdet an uden at fortabe mig i det foranderlige? Kunne fastholde følelsen, gøre det tydeligt, men stadigvæk levende i øjeblikket? Forhåbentlig vil arbejdet give mig…