Tegnsprog – et kunstnerisk greb

Tegnsprog – et kunstnerisk greb Hvordan skaber man teater i en kunstnerisk gruppe bestående af døve og hørende med forskelligt kendskab til og mulighed for at bruge henholdsvis verbalt sprog og tegnsprog? Og hvordan kan de personlige tilhørsforhold til identitet og sprog danne grundlag for en teaterforestilling, der inkluderer både døve og hørende? Dette forsøg…

YOUR HEART OUT

YOUR HEART OUT is a dance work initiated by Ella Östlund and Ottavia Catenacci, in collaboration with the sound designer Eliza Bozek. YOUR HEART OUT is working with the concept of fandom. According to Cambridge dictionary Fandom is intended as ‘the state of being a fan of someone or something, especially a very enthusiastic one’.…

Det Øjet ikke ser

Det øjet ikke ser Vi vil undersøge hvordan vi kan formidle dans, bevægelse, musik og sang i mørke – gennem alle andre sanser end synet. Vi vil arbejde med vores poetiske/æstetiske opfattelse af rum og retning, intensitet og stemning, dans og musik når vi ikke bruger synet til at opleve værket. Projektet er et samarbejde…

Beatrice Besøger Øer der Begynder med ’B’

Beatrice Besøger Øer Begyndende med ’B’ I forsøget og projektet vil jeg udvikle min mangefacetterede kunstneriske praksis bestående af skuespil, tekst, performance, video, tegning, foto, maleri, skulptur mv. Sammensætte og sammensmelte disse forskellige kunstneriske tilgange-, forme og felter og bringe dem ind i en ny sammenhæng til: Beatrice Besøger Øer Begyndende med ’B’. Oplevelser, rejser…

If anything is not

If anything is not The project “If anything is not” is a research around holes. Holes as entities made of nothing. We can define them as an absence or a trace of what it was, as well as the structure and identity of the entity that supports it. Holes talk about what it is through…

Ode to Alone

Ode to Alone is a celebration of solo practice that I will carry out for two consecutive weeks at Forsøgstationen. Over the past decade and a half, I’ve been going to the studio regularly to just dance by myself. To practice. To be alone. You could say that the studio became a unique body given…

SLIM

SLIM Spørgsmål: Kan man skrive et manuskript og spille et teaterstykke køns-og etnicitets neutralt? SLIM er en performativ undersøgelse om identitetspolitik. Forsøget ser på hvor meget kan man gøre flydende i et stykke uden at det mister form? Hvordan spiller man en snegl, og hvordan bruger man det som et kinæstetisk billede og viewpoint både i krop, stemme og manuskript? SLIM handler om flydende…

Smooth Oscillator

Smooth Oscillator With Smooth Oscillator we are inspired by Jane Bennet’s definition of assemblage as a gathering of materials that are distinct but inseparable. The elements of an assemblage are never fully independent, constantly affecting and being affected by one another in a way that resists clear hierarchies. We want to explore the potential of…

Anoreksi; min bedste ven, min værste fjende

Anoreksi; min bedste ven, min værste fjende Hovedspørgsmål: Hvordan undersøger vi fysikaliteten i spiseforstyrrelser baseret på autobiografisk materiale for at blotlægge og belyse de psykomotoriske rødder til kropsdysmorfi. Formålet med forsøget er forskning i metoder til scenekunstnerisk kropsligt arbejde med sårbare livseksperter på deres præmisser med fokus på det performative i deres udtryk og erfaringer,…

BETWEEN STRINGS

Between Strings I forsøget Between Strings – publikum og rummet arbejder jeg med strengeinstallationen, Between Strings. Det er en stor rumlig lydinstallation, der som udgangspunkt består af syv strenge i forskellige materialer, spændt ud i rummet over 5 – 10 meter. I forsøget vil jeg udvide lydinstallationen, så den inkluderer et mobilt scenografisk element, som musikerne…

EMOTIONAL LANDSCAPE

Emotional landscape Hvordan kan jeg som spiller navigere i mine følelser i en improvisation? Følelser er abstrakte, i konstant bevægelse og svære at fastholde. Hvordan kan jeg være konkret og gribe arbejdet an uden at fortabe mig i det foranderlige? Kunne fastholde følelsen, gøre det tydeligt, men stadigvæk levende i øjeblikket? Forhåbentlig vil arbejdet give mig…