Re-wilding – a relatinonscape Vild med Vilje – et relationslandskab

Jeg vil samle en gruppe mennesker med forskellig alder, køn og bevægelses/danse-baggrund, ca. 10 personer – det kunne være et par børn i alderen 8-12 år, et par teenagere, et par unge professionelle dansere, nogle modne professionelle dansere og fysiske skuespillere i alle aldre og en danser over 70 år.

Jeg vil gerne arbejde med den sammensatte gruppe over tid og bygge en dansepraksis op, baseret på lydhørhed, samstemmighed og bevægelse. Jeg vil arbejde med at skabe et miljø og en praksis hvor jeg undersøger hvordan forskellige måder at relatere til hinanden – i dans – kan fremkaldes i koreografi.

Titlen ‘RE-wilding’ eller ‘Vild med Vilje’ er en spekulation over hvordan et socialt landskab, ligesom haven, kan blive et smukt refleksionsrum, netop i kraft at mange arters sameksistens.

Tekst til link

HOLDET BAG

Koreograf Ellen Kilsgaard
Dansere jeg har aftale med indtil videre:
Otto (11 år)
Jakob
Julie (35 år)