Emotional landscape

Hvordan kan jeg som spiller navigere i mine følelser i en improvisation? Følelser er abstrakte, i konstant bevægelse og svære at fastholde. Hvordan kan jeg være konkret og gribe arbejdet an uden at fortabe mig i det foranderlige? Kunne fastholde følelsen, gøre det tydeligt, men stadigvæk levende i øjeblikket? Forhåbentlig vil arbejdet give mig et indblik i et landskab af følelser og i det abstrakte udtryk og i det genkendelige. Følelser i bevægelse, men også i stilhed. Jeg vil tage udgangspunkt i fire grundfølelser: vrede, glæde, sorg og frygt, baseret på et tidligere research arbejde i samarbejde med Institutet för Scenkonst, Sv.

 

RAPPORT

HOLDET BAG

Jeg vil denne gang være alene i studiet, men invitere Helle Thun, sanger og performer, for at dele noget af min praksis. Jeg vil i slutfasen af min research invitere Barbara Bernadi, videokunstner fra Berlin, til at lave et stykke videokunst med navnet ”Emotional landscape”.