Anoreksi; min bedste ven, min værste fjende

Hovedspørgsmål: Hvordan undersøger vi fysikaliteten i spiseforstyrrelser baseret på autobiografisk materiale for at blotlægge og belyse de psykomotoriske rødder til kropsdysmorfi.

Formålet med forsøget er forskning i metoder til scenekunstnerisk kropsligt arbejde med sårbare livseksperter på deres præmisser med fokus på det performative i deres udtryk og erfaringer, og hvordan det kan få autentisk scenisk form.

Undersøgelsesfeltet er kroppen/es historie; hvilken fortælling ligger gemt i vores hud, muskler, knogler, nervesystemet, celler, hvor er fornægtelsen indkapslet. Hvordan påvirker det vores krop og dermed vores væren i verden. Hvordan påvirker det åndedrættet, hvor vi tager og giver til vores omgivelser? Hvordan transformeres det til bevægelser, der kan udvikles til dans?

Vores kroppe er os, men hvad sker der, når krop og sind bliver adskilt, og kroppen bliver genstand for den kamp, man har med sig selv? Når kroppen bliver stedet, hvor slaget mellem afmagt og kontrol over eget liv bliver udkæmpet. Når kampen om kontrol over eget liv bliver udkæmpet i og med ens egen krop i stedet for med den omverden, der er årsag til ønsket om kontrol og perfektion. Når man i afmagt distancerer sig fra sin krop og gør den til genstand for udsultning og fornægtelse af de allermest fundamentale behov.

Vi undersøger ovenstående gennem 3 workshoprækker og bruger bl.a. Anna Halprins metoder, storytelling og butoh-/imagework

RAPPORT

HOLDET BAG

Lene Kreilgaard; performer, dansekunster og skuespiller, www.atomact.dk Karolina Wojtowicz; cirkusartist og performer Signe Grønnebæk, blogger www.anoreksigne, brobygger og konsulent