TOTAL! DANS! FOR BØRN / ELLEN KILLSGAARD

TOTAL! DANS! FOR BØRN / ELLEN KILLSGAARD I forsøget TOTAL! DANS! er børnene frie til at bevæge sig rundt i rummet mellem danserene, spejle dansen eller blot observere. Den traditionelle scene-sal opdeling er sat ud af kraft og børnene er både publikum, deltagere og aktivt medskabende og vi udforsker måder hvorpå danserene kan integrere og…

TALKBOX // ERIK POLD

TALKBOX // ERIK POLD Tesen bag forsøget er, at det er muligt at lave en forestilling som i sin færdige form er i dialog med et ungt publikum, hvor de unge selv er i fokus, og hvor tematikken både udfoldes for dem og med dem. Altså hvor jeg som kunstner ikke ved bedre, men i direkte forstand stiller…

STORY PLAY // JESPER LA COUR

STORY PLAY // JESPER LA COUR Fortællinger, som lever – både for lytteren og for fortælleren, er – og har altid været – centrale for Jesper la Cours arbejde som storyteller og skuespiller. Derudfra springer også hans interesse for de bagvedliggende forhold, strukturer og mekanismer, der forudsætter gode, langtidsholdbare og vedkommende historier. En kreativ proces,…

SHAKESPEARE // RIKKE LILJENBERG

SHAKESPEARE // RIKKE LILJENBERG Et forsøg med Shakespeare – skuespillerens vej!  Shakespeare – interactive & accessible! Rikke Liljenberg, Morten Andersen Thunbo og Maria Stokholm er i fuld sving i salene med at undersøge, hvordan Shakespeares skuespiltekst kan gøres lettere tilgængeligt for et ungt publikum. Læs forsøgets intentionsbeskrivelse her

SCENISK KROPSMANIPULATION // ARRIEREGARDEN

SCENISK KROPSMANIPULATION // ARRIEREGARDEN Teater Arrièregarden arbejder i forsøget “Scenisk kropsmanipulation” med udgangspunkt i en undren over menneskets grundlæggende tendens til at at ville ligne de mennesker, det omgiver sig med. Vi vil i forsøgetgå konkret tilværks og helt nøgternt afprøve og opfinde forskellige metoder til at skabe fysisk lighed på: I hvor høj grad kan vi,…

RESPIRATION // LIV PFLUG

RESPIRATION // LIV PFLUG Projektet udspringer af et behov for at udforske teatrets potentiale for et nærvær, som kontrast til nutidens hurtige tempo og høje støjniveau. For at gøre dette, går vi helt tilbage til udgangspunktet for liv: inspiration – pause – ekspiration – pause Åndedrættet skabes af den fysiske bevægelse i kroppen – musklernes…

OM AT SAMLE // TEATER BLOOM

OM AT SAMLE // TEATER BLOOM Fænomenet “at samle” var ikke blot genstandsfelt for Teater Blooms undersøgelse, men også et dogme for forsøget. Det blev gennemgående for proces, form og indhold i et forsøg på at forstå en samlers tankegang. Læs forsøgets intentionsbeskrivelse her

LIKE NOT LIKE // BÄCKVALL & ROSSIL

LIKE NOT LIKE // BÄCKVALL & ROSSIL Et års uhæmmet og utæmmet kreativitet påvirket af, og delt med hele verden, kulminerer nu i et scenekunstnerisk eksperiment, hvor grænserne mellem scene og internetpublikum tværes ud i en helt ny slags skabende process. En process hvor hvert eneste delmoment, fra det første trin i januar 2012 til…

LESSONS IN MELANCHOMANIA // KATRINE WEIGELT

LESSONS IN MELANCHOMANIA // KATRINE WEIGELT Forsøget er et slags teaterlaboratorium hvor vi vil kreere en serie af innovative soloer, alle skabt indenfor den samme tidsramme (ca. 7-10 min) og den samme minimalistiske scenografi. De vil alle blive spillet af forskellige skuespillere fra forskellige lande, således bidrager hver spiller med sin særlige baggrund og input…

HVAD KAN JEG BLIVE? // FORUMTEATRET PRISME

HVAD KAN JEG BLIVE? // FORUMTEATRET PRISME SPLEJSNING AF FORUMTEATER OG SPILDESIGN Forumteaterformen har med sit særlige mix af live element, og blanding af fiktion og reality – et fantastisk potentiale, der er oplagt at innovere på i forhold til at skabe nye kontrakter med publikum. Forumteatret Prismes forsøg HVAD KAN JEG BLIVE? har til…

KITCH

KITCH Forsøgsstationens hovedforsøg i 13/14 sætter fokus på Kitsch. I hele december arbejder ca. 25 scenekunstnere med at undersøge, hvad der sker, hvis man konsekvent og vedholdende arbejder patetisk, banalt og sensationelt med scenekunst. I den anledning inviterer vi alle interesserede til visninger, seminar og julebal i nisseland i dagene 17. – 20. december. Find…

FELIX // ALICE MARTUCCI

FELIX // ALICE MARTUCCI I forsøget Felix kommer vi til at bruge forskellige arbejdsmetoder. Udgangspunktet er et ønske om at udforske den spænding som findes mellem frihed og begrænsninger, mellem bevidste valg og tilfældighed og mellem regler og intuitioner. Resultatet af forsøget vil have form af en koreografi for mennesker og objekter. Bevægelsesmateriale i forsøget…

BYEBYE BABY // TEATER SIGNATUR

BYEBYE BABY // TEATER SIGNATUR Teater Signatur er rykket ind på Forsøgsstationen med forsøget “ByeBye Baby. Forsøget tager udgangspunkt i temaet: ’at miste’. Målgruppen er børn i alderen 9-12 år og forsøget Bye Bye Baby undersøger, hvordan børn kan integreres i den sceniske fortælling via musik og arbejder desuden med at ligestille musikken og skuespillet…