STORY PLAY // JESPER LA COUR

Fortællinger, som lever – både for lytteren og for fortælleren, er – og har altid været – centrale for Jesper la Cours arbejde som storyteller og skuespiller. Derudfra springer også hans interesse for de bagvedliggende forhold, strukturer og mekanismer, der forudsætter gode, langtidsholdbare og vedkommende historier.

En kreativ proces, fremhæver Jesper la Cour, som et grundvilkår i tilblivelsen af den betydningsfulde fortælling. Til at systematisere denne kreative proces, har han udviklet Story Play som er en arbejdsmetode, der består af fem elementer: 1. Lytteren – hvad hører du? 2. Bæreren – hvad kan/vælger du at bære? 3. Åbningen – hvor/hvem klinger det med? 4. Situationen – udtrykket/udvekslingen. 5. Ekkoet – hvad står tilbage?

Læs forsøgets intentionsbeskrivelse her