LESSONS IN MELANCHOMANIA // KATRINE WEIGELT

Forsøget er et slags teaterlaboratorium hvor vi vil kreere en serie af innovative soloer, alle skabt indenfor den samme tidsramme (ca. 7-10 min) og den samme minimalistiske scenografi. De vil alle blive spillet af forskellige skuespillere fra forskellige lande, således bidrager hver spiller med sin
særlige baggrund og input til forsøget.

Inspireret af Charles Darwins værker om fænomenet hysteri, og de medicinske metoder brugt i 1900tallets Paris Salpetriere Hospital (et asyl for sindsyge og uhelbredelige kvinder), ønsker vi at tilnærme os emnet fra en ny synsvinkel og skabe tilsyneladende realistiske, men mærkværdige, forestilte medicinske cases. Vores mål er at undersøge menneskelig opførsel og udtryksformer i særlige situationer og symptomerne på sande eller opdigtede manier og hysterier.

Katrine Weigelt (Danmark) tovholder på projektet på forsøgsstationen.desuden medvirker: Linnea Happonen fra Finland, Jiri Zeman fra Tjekkiet og Pau Zapaletta fra Catalonien.

Læs forsøgets intentionsbeskrivelse her