SCENISK KROPSMANIPULATION // ARRIEREGARDEN

Teater Arrièregarden arbejder i forsøget “Scenisk kropsmanipulation” med udgangspunkt i en undren over menneskets grundlæggende tendens til at at ville ligne de mennesker, det omgiver sig med. Vi vil i forsøgetgå konkret tilværks og helt nøgternt afprøve og opfinde forskellige metoder til at skabe fysisk lighed på:

  • I hvor høj grad kan vi, rent scenisk, transformere to personer så de bliver visuelt identiske?
  • Hvilke teknikker kan bruges til visuelt at manipulere kroppen for at opnå denne illusoriske lighed i udseende og bevægelse?
  • På hvilken måde kan transformationsprocessen iscenesættes?

Læs forsøgets intentionsbeskrivelse her