BYEBYE BABY // TEATER SIGNATUR

Teater Signatur er rykket ind på Forsøgsstationen med forsøget “ByeBye Baby. Forsøget tager udgangspunkt i temaet: ’at miste’. Målgruppen er børn i alderen 9-12 år og forsøget Bye Bye Baby undersøger, hvordan børn kan integreres i den sceniske fortælling via musik og arbejder desuden med at ligestille musikken og skuespillet i den sceniske skabelsesproces.

Læs forsøgets intentionsbeskrivelse her