RESPIRATION // LIV PFLUG

Projektet udspringer af et behov for at udforske teatrets potentiale for et nærvær, som kontrast til nutidens hurtige tempo og høje støjniveau. For at gøre dette, går vi helt tilbage til udgangspunktet for liv: inspiration – pause – ekspiration – pause

Åndedrættet skabes af den fysiske bevægelse i kroppen – musklernes aktivitet, lungernes udvidelse, luften der strømmer ind og ud af mennesket. Åndedrættet skaber stemmen ved at luften sættes i svingninger i struben. Dette gør lyd, tale og sang muligt. Auditiv kommunikation er herved, ligesom al fysisk bevægelse, dybt afhængig af åndedrættet.

I dette forsøg vil vi dykke ned i mødet mellem kunstfagene; teater og musik, som ofte mødes, værende hver sit element i en større komposition af mange lag. Vi vil undersøge, hvad de to fag kan lære af hinanden, idet vi bringer dem sammen i en fælles skabelsesproces. I dette møde vil vi udnytte de overensstemmelser, der er i deres vokabularer, således at vi kan tage afsæt i et fælles sprog og herfra bevæge os ud på ukendt grund. Her vil vi afprøve metoder på kryds og tværs af felterne, for at fare vild og opdage nye  veje i den kreative process.

Læs forsøgets intentionsbeskrivelse her