Forsøgsstationen - Et værksted for professionel scenekunst

Forsøg 17/18

Hovedforsøg Den scenografiske skuespiller

Forsøget kører i uge 43, 2017 - og er et samarbejde mellem Den Danske Scenekunstskole  og forsøgsstationen under ledelse af Charlotte Munksø, Rolf Søborg Hansen og Øyvind Kirchhoff. Det er sidste del af forsøget Skuespilleren og Ubermarionetten.

Læs mere

Fair Phone

Forsøget ledes af Tora Balslev og forløber i oktober - december 2017. Gennem en sanselig udfoldelse af en smartphone undersøges om det er muligt at skabe fornemmelse af objektet som et konkret udgangspunkt, et landskab som måske kan bruges til at finde fodfæste og retning, når vi til daglig skal navigere i cyperspace.

Læs mere

Mødet mellem den poetiske fortælling og det ekspressionistiske fysiske teater

Det Olske Orkester begyndte i august 2017 et 3 år langt forskningsprojekt på Forsøgsstationen, der skal undersøge og udvikle et teatralsk formsprog, der bygger på en kombination af poetisk fortælling og ekspressionistisk fysisk teater.

Læs mere

Daily dance – an embodied think tank

Medlemsforsøg ledet af Ellen Kilsgaard, som vil komme til at køre som et kontinuerligt undersøgelsesrum. Forsøget er en gen-aktivering af et forsøgsarbejde i årene 2012 til 2014, hvor en gruppe dansere arbejdede en gang om ugen på kontinuerlig basis her på Forsøgsstationen.

Læs mere

Slowing down

Stands & Dans - som jo tilbyder danseteknik mandag aften her på stationen - er nu på banen med deres første forsøg som medlemmer. Forsøget er ledet at koreograf My Lindblad og intentionen med forsøget er at "skabe en ”tidslomme”, hvor alt kan få lov til at gå lidt langsommere, og hvor det handler om tilstedeværelse og nærvær. Det ønskes at udfordre tilskueren men også udøveren i hvor lang tid og hvor langsomt noget kan få lov at udfolde sig og hvad der sker med vores indre tempo og vejrtrækning når vi er ved at miste opfattelsen af tid.

Læs mere

Tredje Story Play forsøg

I forsøget fortsættes undersøgelsen af om Story Play-modellen er et meningfuldt udgangspunkt for udvikling af fortællinger med kunstnerisk potentiale i grupper bestående af børn, unge, voksne og ældre.

Læs mere

Shakespeare på to sprog

Rikke Liljenberg har i dette efterår valgt at intensivere og fokusere sine søndags-labs med Shakespeare i form af et medlemsforsøg med en fast gruppe af skuespillere.

Fokus i forsøget er at undersøge, om der er noget at vinde ved at arbejde med den originale engelske tekst først, for dernæst at arbejde med samme tekst i dansk oversættelse.

Læs mere

Aftryk efter kroppen i bevægelse

Medlemsforsøg "Aftryk efter kroppen i bevægelse" - under ledelse af Katrine Stewart. Undersøgelse af hvilket grafisk formsprog den autonome krop skaber i mødet med papiret. Forsøget foregår i november 2017.

Læs mere

Breath

Forsøget "BREATH" er ledet af Kirstine Lindemann er en musikdramatisk undersøgelse af åndedrættet som et musikalsk instrument og dramatisk udtryksmiddel. Kan åndedrættet lave musik? Kan åndedrættets gestik formidle følelser og handlinger? - Og hvad kan den oplevelse gøre ved beskueren?

Læs mere

TOTAL!DANS!

Forsøgene udspringer af et tilbagevendende arbejde med TOTAL!DANS! et interaktivt koreografiske format for børn i 1.-3. klasse.

Ellen Kilsgaard startede dette arbejde på Forsøgsstationen i 2013 og har siden arbejdet 2-3 uger hvert år med projektet. Læs rapporten fra den tidligere forsøgsprojekt her, og uddybende om den forestilling som er blevet udviklet på baggrund heraf på Ellen Kilsgaards site.

Læs mere