HUSREGLER MEDLEMMER

Velkommen som medlem af Forsøgsstationen! Det er vores fælles dejlige hus. Vi deles opgaven med at pleje og rydde det op, så efterlad det altid indbydende og fuld af det engagement og den gode energi, som du lægger i det. Tag dit eget krus med, og lad det blive en del af vores kulørte samling.

Affald
Almindeligt køkken- og kontoraffald smides i containerne i gården til højre (udgang via foyer). Storskrald må ikke smides ud her.

Af- og pålæsning
Portnøgle og foyernøgle kan lånes i administrationen. Porten i gården til højre er den bredeste, men porten i gården til venstre er den højeste. Aflæsning i højre gård kan ske den vej ind op til glasdøren i foyeren, eller ved at køre tingene ned ad rampen i gården til glasdørene i Boulevarden (den store sal). Husk at holde 2 m. fra skralde huset (af hensyn til renovationen) og hold ikke længere parkeret end nødvendigt. Luk porten under aflæsning.

Cykler
Kan parkeres ved cykelparkeringen på gadehjørnet ved Sigerstedgade. Der må ikke stilles cykler foran facaden.

Gården
Vi kan benytte gården på begge sider af bygningen. Vi har lidt havemøbler, som kan stilles ud. Vi skal dog være tilbageholdne i forhold til andelsforeningen i gården til højre mht. brug af deres havemøbler og arealer.

Indgangen
Man benytter en kode til at låse døren op. Den bliver skiftet ca. en gang i kvartalet. Alle medlemmer modtager en advisering over mail,
når koden bliver skiftet.

Kontakt

Charlotte Rindom, administrator / Lise Aagaard Knudsen, co-administrator af Forsøgsstationen. Tlf. 38 79 38 28.

Mail: mail@forsoegsstationen.dk

Kontoret er åben for personlig henvendelser eller pr. telefon i følgende tidsrum: Mandag, onsdag og fredag kl. 9-13.

Køkken
Køkkenet er til fri disposition for medlemmerne. Te og kaffe er gratis, donationer modtages dog gerne. Elkedlen må ikke fjernes fra køkkenet. Husk at bringe service o.a. tilbage til køkkenet. Vasken til venstre er til mad, den til højre til rengøring og opvask. Husk at sætte dit brugte service i opvaskemaskinen. Sæt den over, hvis den er fyldt.

Lokalerne
Når du forlader et lokale, så husk at slukke lys, skrue varmen ned på 2.
Tag al skrald med dig, og aflever lokalet i samme stand, som du modtog det. Undlad at flytte rundt på møbler og andet inventar i huset og respekter eventuelle udstillingsværker.

Lys
Hovedtavlen til lyset sidder i det lille rum i herrernes toilet/omklædning. Her ligger også ekstra el-pærer. Lyset til gangareal og Wittmaack-salen sidder i det lille skab til højre i starten af gangen. Sæt ikke ekstra lamper i stikkontakterne i Camera og Boulvarden. Sikringer til Camera og Boulevarden skiftes i skabet i hjørnet af Scenen, Forsøgsstationens bageste lokale.

Møbler
Hvis du flytter rundt på møblerne i et lokale eller flytter dem fra et lokale til et andet, så husk at sætte dem tilbage igen.

Rengøring
Rengøringsudstyr og -artikler står i det lille rum i herrernes omklædning, samt i køkkenet.

Rygning
Rygning i Forsøgsstationen er ikke tilladt. Der står askebægere ved dørene til gaden og gården. Smid ikke cigaretskodder på jorden, hverken i gården eller på gaden.

Støj
Elektronisk forstærket musik eller lign. kraftig støj må ikke foregå i tidsrummet 22.30 – 08.00

Varme
Radiatorerne står generelt på 2. Hvis du under brug af lokalerne skruer op eller ned for varmen, skal du skrue tilbage på 2, når du forlader lokalet. Skru aldrig længere ned end til frostsikring (markeret ved *).

 

HUSREGLER I PDF – DANSK OG ENGELSK

Husregler på dansk (PDF)

House Rules in English (PDF)