Forsøgsstationen - Et værksted for professionel scenekunst

Stilhed, Pause, Efterklang

Sæsonforsøg 2020 initieres af skabelsen af 3 lydværker som behandles i tre delforsøg "Stilhed – lyden af forventning", "Pause – resonans i det private rum" og "Efterklang – det som blev tilbage". Forsøgene ledes af Øyvind Kirchhoff og Lotte Faarup og udvikles sammen med komponist Peter Bruun og dirigent Erik Jakobsson og er inspireret af arbejdet med ”Lyden af Publikum” og en generel interesse i at arbejde med publikumsrelationer i en kunstnerisk kontekst.

Hvad er et forsøg?

Hvad er et forsøg? – skabelse af en arbejdsdemonstration om praksisbaseret kunstnerisk forskning: forsøgsteamet vil udvikle en arbejdsdemonstration, der synliggør, hvordan begrænsninger, fysiske benspænd og obstruktioner kan frisætte og skabe nye muligheder for skuespillerens og dukkespillerens arbejde og udtryk. Arbejdsdemonstrationen er en kunstnerisk og pædagogisk form, der vægter formidling og læring. Publikum kommer om bag scenetæppet og drages ind i det skabende rum. Forsøget ledes af Lotte Faarup og Øyvind Kirchhoff.

Slowing down

Stands & Dans - som jo tilbyder danseteknik mandag aften her på stationen - er nu på banen med deres første forsøg som medlemmer. Forsøget er ledet at koreograf My Lindblad og intentionen med forsøget er at "skabe en ”tidslomme”, hvor alt kan få lov til at gå lidt langsommere, og hvor det handler om tilstedeværelse og nærvær. Det ønskes at udfordre tilskueren men også udøveren i hvor lang tid og hvor langsomt noget kan få lov at udfolde sig og hvad der sker med vores indre tempo og vejrtrækning når vi er ved at miste opfattelsen af tid.

Forsøg VISUEL VILDSKAB

En undersøgelse af stilskift og live-projektioner af objekter på scenen.
Vi vil gerne udvikle på en Stilistisk Kakofoni for det sceniske udtryk i en evt. kommende børneforestilling "Slut Starut". Stilen i forestillingen skal være en blanding af objektteater, interaktiv videoinstallation og komisk performance. Undersøgelsen og udviklingen af forestillingens kunstneriske udtryk, sker i et samarbejde mellem scenograf/videokunster Sissel Romme Christensen og Idémager/performer Tea Rønne.