Platform  juni.

8 nye forsøgsprojekter i foråret 2024

 

 

 

 

Du inviteres hermed til

 

Platform

Lørdag den 8. juni 2024 kl. 10 – 14.40 på Forsøgsstationen

 

PLATFORM

Platform er en kunstnerisk erfaringsudveksling i ord og praksis af forsøgsprojekter, hvor vi forsøger at nå ind til kernen af den enkeltes forsøgsarbejde, og efterfølgende i et fælles plenum også søger at snakke om tendenser og større linjer.

Alle de deltagende får hver 40 min til at præsentere deres arbejde, hvilket kan gøres via fortælling og visning af billeder og film – er det muligt opfordrer vi deltagerne til at vise/inddrage tilhørerne i en praksis- øvelse fra forsøgsarbejdet, som kan udvide fortællingen i en sanselig retning.

Vi holder pause midt på dagen med suppe og brød.

Giv os senest 1. juni en melding om du vil deltage: forsoegsstationen@gmail.com

 

Bedste hilsner Lotte og Øyvind

Kunstneriske ledere på Forsøgsstationen

 

 

 

Forsøg i foråret 2024

 

 

Alvilda Faber Striim

Hreyfð – et instrument som laver lyd via bevægelser –Hvordan kan et wearable elektronisk instrument lave nye forbindelser mellem bevægelser og lyd?

Forsøg: 30.5. 24 –31.5.24 og efteråret 24

 

Ellen Kilsgaard

Det Øjet Ikke ser. – Hvordan kan vi arbejde med alle andre sanser end synet og skabe et musisk/koreografisk værk, der også er tilgængeligt for blinde?

Forsøg: 29.4.24 – 30.4.24 og 1.5.24 – 2.5.24

 

Ottavia Catenacci 

YOUR HEART OUT – How can fandom – as the movement between the fan and the idol, as practices of worship, and as a vent – outburst and become dance and a place of sharing?

Forsøg:18.3.24 –31.3. 24

 

Sara Gebran

A Research on Art and Earth Jurisprudence – for The Forests Trial. – How to contribute to the task, to find a more horizontal representation of the relation between human and none-human actants in order to be more faithful to the style of action pursue by each exiting element in the world, hopw to do that while promoting greener forms of human culture?

Forsøg: 6.5.24 – 12.5.24 og  20.5.24 – 25.5.24

 

Mira Noltenius

Beatrice Besøger Øer Begyndende med ’B’ – Hvordan kan jeg fysisk, stemme- og performancemæssigt arbejde med og udtrykke Begreberne: Bølger, Biodiversitet, Besmykke & Bokse, 4 Øer med ’B’ og sammensmelte arbejdet med billedkunst ud fra lag på lag/afhug efter afhug teknikker som hvis jeg skabte et maleri eller en skulptur.

Forsøg: 1.1.24 – 12.1.24

 

Kirstine Lindemann

Between Strings – Publikum og rummet – Hvordan kan vi udvide lydinstallationen, Between Strings, så den inkluderer et mobilt scenografisk element, som musikerne kan interagere med og som kan åbne rummet for – og relationen til – publikum?

Forsøg: 6.11.23 – 16.11.23

 

Nadja Mattioli

TENDER-a research into caring choreographies – How can care be translated into movement and choreography, both in relation to the performers and the audience/participants?

Forsøg: 27.11.23 – 10.12.23 og foråret 24

 

Maya Dalinsky

Ode to Alone – Experiments with solo practice, inspired by a desire to research and question: What is this solo practice that I have sustained for so many years, and where might it lead me if I invest in it more? 

Forsøg: 15.1.24 – 28.1.24

 

 

 

 

Program den 8. juni 2024

10.00 – 10.15Intro
FORSØG
Camera, hold 1.
10.20 – 11.00Kirstine Lindemann
11.00 – 11.40Ottavia Catenacci
11.40 – 12.20 Mira Noltenius
Boulevard, hold 2.
10.20 – 11.00Sara Gebran
11.00 – 11.40Alvilda Faber Striim
11.40 – 12.20Nadja Mattioli
12.20 - 13.00Suppe
Camera, hold 1. hold 2.
13.00 - 13.40Ellen Kilsgaard
13.40 - 14.10Maya Dalinsky
14.10 - 14.40Fælles opsamling og samtale om forsøgsarbejde og kunstnerisk
udvikling.
14.40 –Lørdags øl