SPLASTIC

Daily Fiction ved Tora Balslev har i september 2014 indledt forsøget ”SPLASTIC”. Det er en undersøgelse af bevidsthed og bevægelse med udgangspunkt i spasticitet.

Her et kort uddrag fra deres intentionsbeskrivelse:

”Cath er spastiker. Hvis hun vil gå, skal hun acceptere, at hun bliver træt og slår sig. Cath går. Og Cath danser. Med udgangspunkt i spastikeren Caths bevægelse udforsker vi vores syn på krop og bevægelse. Hvad vil det sige at kunne noget? Hvad vil det sige at øve sig? Kan vi meget mere, end vi tror?

Der arbejdes rent metodisk med nogle korte fysiske etuder samt refleksive samtaler og interviews.

I forsøget medvirker performerne Tora Balslev og Cath Mathilde Borch Jensen og komponist Knud Riishøjgaard. I forsøget indgår også hjerneforskerne Jens Bo Nielsen og Mark Schram Christensen, fra Helene Elsass Center og Københavns Universitet.

Titlen ”SPLASTIC” er en sammentrækning af ordene spastic og plastic, som henviser til vores foranderlige bevidsthed, hjernens plasticitet, kort sagt vores evne til at lære noget.”

Forsøgsperioden for ”SPLASTIC” går frem til maj 2015. Det vil løbende blive annonceret, hvordan det er muligt at følge forsøget i form af en evt. visning og/eller at læse om det i en afrapportering el. lign.

 

Læs forsøgets intentionsbeskrivelse her

Splastic