“SECOND SKIN EXPERIMENT”

I november-måned ’15 står Anette Asp Christensen for et forsøg på Forsøgsstationen. Det har titlen “Second Skin Experiment”.
Forsøget tager udgangspunkt i idéen om dukken som en anden hud.
Hun skriver om forsøget: “Med udgangspunkt i kropsfragmenter, baseret på afstøbninger af vore egne og hinandens kroppe, undersøger vi overgangen og mødet mellem dukke og menneske.
Det er en leg med krop og dukke og forholdet mellem de to: Relationen, spændingen og den fysiske interaktion mellem den levende performer og de ”døde” kropsdele.
Vi vil arbejde med de helt grundlæggende spørgsmål: Hvad er en dukke, og hvordan og hvornår opstår den? Hvad kan dukken fortælle os om det at være menneske? Hvilke temaer, samt fysiske og visuelle udtryk og fortællinger opstår? Hvad gør denne dukke levende? Hvordan reflekterer den vores eksistens?”
Anette Asp Christensen er, udover at være forsøgsleder på forsøget, også med som danser, dukkespiller/-mager, Katrine Nilsen er scenograf og dukkemager, Ingrid Tranum Velasquez er med som danser og dukkespiller, Stine Q. Pagh er skuespiller og dukkespiller, og Jette Lund er dramaturgisk konsulent.
Publikum inviteres til en visning af forsøgsarbejdet og en dialog omkring potentialet i arbejdet fredag den 22. januar 2016.
Tidspunktet for visningen vil blive annonceret senere her på Facebook.