HOVEDFORSØG “LYDEN AF PUBLIKUM”

Lyden af Publikum er et forsøgsprojekt skabt af Forsøgsstationen i sæson 2016/17, som et micro event under EU projektet Caravan Next; et stort europæisk kunstnerisk og socialt samarbejdsprojekt med Nordisk Teaterlaboratorium – Odin Teatret fra Holstebro som initiativtager. Dette projekt har fokus på at skabe møder mellem vidt forskellige grupper af mennesker fra et lokalmiljø gennem kunstneriske aktiviteter for at fremme fællesskabsfølelse, samhørighed og identitet.

Rapporten om hele projektet er tilgængeligt online på dansk (PDF) og på engelsk (PDF)

Forsøgsstationens forsøgsprojekt har valgt at sætte fokus på publikums lydelige identitet i teatret, inspireret af Vsevolod Meyerholds lydstudier af publikum og udviklet af professionelle teaterfolk og musikere i samarbejde med 40 beboere fra Vesterbro og København. Gennem et halvt år har en blandet gruppe borgere med vidt forskellig baggrund og alder udviklet og indøvet et lydligt værk i 2 akter sammen med en dirigent, som udelukkende baseres på publikums lyde/handlinger i teatret.

Første akt tager udgangspunkt i studier fra publikumslyde i københavnske teatre efterår 2016 (raslen med slikposer, skifte ben, sukke, hoste….) og anden akt som publikum lød i et russisk teater anno 1923 (råb og skrig, sang, slåskamp, latter….).

Det færdige lyd-værk, en anderledes og underfundig koncert, blev præsenteret over 4 dage under teaterfestivalen CPH Stage på Forsøgsstationen og Det Kongelige Teater. Her møder publikum publikum. Her får publikum en stemme og samtidig endelig muligheden for at høre sig selv. Her tager vi temperaturen på publikums-identiteten og giver samtidig muligheden for at sprænge gængse rammer for såkaldt korrekt opførsel i teatret.

Se 8 minutters video om projektet her.

TEAMET

Lyden af publikum spillede under CPH Stage 2017 både på Forsøgsstationen og i Skuespilhuset, Det Kongelige Teater.

Dirigent: Erik Jakobsson
Instruktør: Lotte Faarup
Produktionsleder: Øyvind Kirchhoff
Administration: Rikke Jeppesen Rod
PR, rekruttering: Jakob Dahn
Produktionsassistent: Mejse Vedel
Video: Helle Lyshøj
Kunstnerisk ledelse: Lotte Faarup og Øyvind Kirchhoff

Her er præsentation af kordeltagerne: LINK

Yderligere referencer vedrørende projektet er tilgængelige her.

BAGGRUND

Lyden af Publikum udgør en del af Forsøgsstationens grundforskning ”Den kollektive kraft”- publikumsudvikling set i en kunstnerisk kontekst. Her har vi fokus på publikums fysiske, lydlige, sanselige og intuitive evne til at optage et kunstnerisk værk, hvilke udtryk det kan skabe og hvordan de udtryk kan have indflydelse tilbage på værkets kunstneriske format. Grundlæggende ønsker vi med disse forsøg, at komme nærmere en forståelse af publikums identitet i udvekslingen med teatret og den samtale der finder sted.

Der er under ”Den kollektive kraft” blevet afholdt forsøget ”Totalteater for børn” (2013), som undersøgte børns fysiske frisættelse i teatret, og der planlægges fremadrettet forsøgsprojekter under temaerne: ”Det fælles ubevidste” (publikum og tidsformater) samt ”Fra forbrug til byttehandel” (udvikling af byttehandler mellem teatret og publikum).

Kontaktpersoner og forsøgsledere: Lotte Faarup og Øyvind Kirchhoff

Lyden af publikum er støttet af EU, Tuborgfondet og Vesterbro Lokaludvalg.