Paneldebat og diskussion med deltagelse af bl.a. Julie Edel Hardenberg, Svend Hardenberg, Turid Nolsøe og Kuku Agami.

Paneldebatten tager sit afsæt i repræsentation i tv- og filmbranchen. Dette er et område som indenfor de sidste år har været debatteret i Danmark. Her er der behov for at se kritisk manglen på mangfoldig repræsentation, hvilke historier der fortælles, samt hvordan mennesker og situationer repræsenteres. I diskussionerne indgår deltagere, der har været med eller har indblik i produktionerne. Diskussionen tager afsæt i spørgsmål som:
Hvordan kan vi sikre en god repræsentation, der tager magtperspektivet alvorligt?
Hvordan sikrer man, at undertrykkende strukturer som stereotypisering og eksotisering ikke reproduceres?
Hvordan kan vi sikre bedre repræsentation i fremtidige produktioner?
Hvilke stemmer skal inkluderes og hvordan?
Hvordan sikrer vi en reel fremstilling af kolonihistorien uden at videreføre koloniale strukturer?
 
 
Arrangementet er gratis