STEMMEWORKSHOP PÅ FORSØGSSTATIONEN DEN 13. OG 14. MAJ 2023

At finde sin stemme ved at arbejde med
åndedrættet, kroppen og stemmen og ordet.
Nadine George ‘s stemmearbejde handler om at finde sin stemmes potentiale.
Den er egentligt udviklet til skuespillere men i mit arbejde med metoden er det blevet tydeligt at det handler om de almenmenneskelige forhold.
At finde sin stemme, tage sin plads, fokusere sin energi og kunne rette sin energi , stemme og fokus for at kunne udtrykke det man vil .
 
Ofte er ens stemme meget større og har langt flere farver og styrke end man tror.
Det kan være oplevelser i barndommen, ungdommen eller voksenlivet der gør at vi har gjort os selv mindre.
 
Stemmetræningen handler om at udforske sin stemme og dens potentiale og dermed også ens eget potentiale
Redskaberne er enkle og du kan tage dem med dig.
 
 
 

 

 

STEMMEWORKSHOP DEN 13. OG 14. MAJ 2023

Pris for workshop 1500 kr
Fra klokken 10-16 den 13. og 14. maj 2023

Du kan tilmelde dig på Forsøgsstationen eller på mail: forsoegsstationen@gmail.com
Der max plads til 8 deltagere og der gælder først til mølle-princippet.
Deadline for tilmelding er senest den 8. maj.
Du er først sikret en plads, når vi har modtaget din betaling.
Indbetalingen skal ske på Forsøgsstationenes kontonr:8075 1193410