Lørdag d. 10. december afholdt Forsøgsstationen sin halvårlige Platform med præsentation og vidensdeling af følgende 8 forsøg:
Inner Landscapes (Lise Aagaard Knudsen og Karen Eide Bøen), Koreografisk praksis og metodeudvikling (Tim Matiakis, Rachel Tess og Karen Vedel), In Ter Weave (Roosa Törma, Theresa Fogh Schou, Madeleine Cole og Aleksandra Lewon), Song of songs (Katrien van der Velden, Ida M. Nielsen og Lara O. Vejrup), Dødens dør (Jakob Bentsen og Amund Bentsen), Body of sand (Tora Balslev/ Daily Fiction), Dancing Rebels (Tanya Montan Rydell og Lene Kreilgaard) og Empati og lydhørhed (Ellen Kilsgaard m.fl.)
Dagen blev afsluttet med en opsamling og samtale om vigtigheden af Platformens styrke i både at indeholde deling af kunstnerisk forsøgsarbejde og etablering af social sammenhængskraft og støtte til hinandens liv og praksis som søgende kunstnere.

Foto:Lotte Faarup