Teach Each Other Monday:

Helene Kvint: Den personlige fortælling, Vol. 2

DANSK tekst herunder.
 
Next Monday, Helene Kvint is back for a second TEOM this season. Once again, she invites you to work with your personal stories, inside her personal space and her long standing performing arts practice. How can we transform a personal story into scenic expression? How do you shape a story you burn to get out there into something that touches all of us? We try different exercises and take our personal stories out on the floor.
 
Afterwards, over coffee and croissants, we discuss questions like these:
When is a personal story too private?
How honest can you stand to be?
Are all personal stories interesting or are they only interesting to those who have been through siilar experiences?
 
About Helene Kvint
Helene’s professional focus throughout the last 25 years have been personal and documentary stories, including the developments of methods to work with the personal. Her works are based on the strong believe that the personal is general and therefore relevant to many.
 
Please register to participate by filling out the form on this website. Everyone is invited, regardless if you were there for Helene’s first TEOM, are a member of anything at all and, best of all, it’s FREE!
DANSK
Helene vil gerne invitere jer ind i hendes personlige rum, ind i hendes scenekunstneriske praksis.
Hun invitere til en legede undersøgelse af hvordan man omformer den personlige fortælling til et scenekunstnerisk udtryk? Hvordan former man den fortælling, som man brænder for at få ud og gjort til kunst som berøre os alle?
Sammen undersøger vi forskellige øvelser på gulv. Vi bruger vores egne fortællinger.
 
Under den efterfølgende kaffen vil jeg gerne invitere til en intim samtale om:
Hvornår er den personlige fortælling for privat?
Hvor ærlig kan man selv holde ud at være?
Er alle personlige fortællinger interessante?
Eller er den kun interessant for dem, som har oplevet det samme?
 
Om Helene Kvint
Helenes gennemgående fokus de sidste 25 år, er den personlige eller dokumentariske fortælling, samt udvikling af greb til at arbejde med det personlige. Hun arbejder ud fra en stærk tro på, at det personlige er alment og derfor vedkommende for mange.