Forsøgsstationen udgør rammen for dette arrangement med Foreningen af Danske Dramaturger lørdag den 22. februar kl. 15:30-17:30. 

Foreningen af Danske Dramaturger (FDD) afholder sin årlige generalforsamling, og i den forbindelse vil der foregå en paneldiskussion med temaet “Kollektive Processer”.

I panelet sidder:

Solveig Gade (professor i scenekunst ved DDSKS)
Tine Ilum (Dramaturg ved Aarhus Teater)
by Proxy (kollektiv performance gruppe)

Tilmelding sker på info@dramaturgerne.dk
Begrænset antal pladser. Husk navn.

Tekst fra program:

Hvordan definerer du din rolle i den kollektive proces? Hvordan arbejder du i den kollektive proces? Altså, laver du meget konceptuelle udviklingsopgaver, befinder du dig meget i prøvelokalet etc), hvordan forbereder du dig il den kollektive proces? Kræver den kollektive proces noget andet af dig? (Hvis ja, hvad?) Er der bedre plads til den dramaturgiske tænkning i den kollektive proces? Får svar på disse spørgsmål og mange flere.