Der er “Platform” fredag den 15. juni kl. 17-21 med efterfølgende spisning.

Platform er en kunstnerisk erfaringsudveksling i ord og praksis mellem forsøgsprojekter, hvor vi både udveksler i mindre grupper for at nå ind til kernen af den enkeltes forsøgsarbejde, men efterfølgende i et fælles plenum også søger at snakke om tendenser og større linjer.

Platformarrangementet er primært tilegnet de involverede forsøgsaktører, men interesserede er velkomne, bare man melder sig til.

Artist Talk

Afslutningsvis har vi en artist talk under temaet ”Forsøg eller prøve?” med Teater Patrasket omkring deres netop afholdte workshop med Alex Byrne, som indledning til ny produktion samt en lille præsentation af Adele Janssons praktikforløb på Forsøgsstationen med en performancedesign- installation.

Til sidst er der traditionen tro suppe og brød.

Interesserede er meget velkomne, men bedes tilmelde sig til lotte@forsoegsstationen.dk

De aktuelle forsøg er:

Kirstine Lindemann: BREATH – Hvilke kvaliteter har åndedrættet som musikalsk og teatralsk udtryksmiddel for et publikum?

Jesper la Cour/ Det fortællende teater: “Story Play 3” En fortsat undersøgelse af Story Play-modellen og dermed udvikling af fortællinger med kunstnerisk potentiale i grupper bestående af børn, unge og voksne.

Vera Maeder/Hello Earth: Dreaming is something we do while we sleep – research towards the creation of a participatory artwork: the night-visioning a post capitalist society while we sleep. Fjerde del af forsøg på Forsøgsstationen.

Lars Dahl: Med kroppen på opdagelse – At udvikle et undervisningsformat, der inviterer unge ind i koreografens og danserens verden, hvor de bliver en aktiv del af rummet, deltager og har medbestemmelse både i undervisningen og i en kreativ arbejdsproces.

Tine Kortemann: Nature Wild – forberedelse af et ungt publikum til at opleve og indgå i en forestilling, ved først at afprøve og sanse forestillingens emne og arbejdsmetoder.

Peter Kunz og Sofie Alhøj/Den danske scenekunstskole, Odense: Manual for skuespilleren 2 – udvikling af håndbog for skuespillere med fokus på nye aspekter af skuespilteknik i form af definitioner og anvendelser af begrebet indtryk.

My Lindblad: Slowing down – at udfordre tilskuer og udøver i langsommelighed for at se hvad der sker med vores indre tempo og vejrtrækning, når vi mister opfattelsen af tid.