Link til version med fotos (http://eepurl.com/cj5Awr)

November!

Nyhedsbrevet indeholder:
Nyt hovedforsøg “The Voice of the Audience” (praktikant og deltagere til forsøgskor søges!)
Siden sidst (Vidensdeling Dødens Æstetik, jubilæum)
Nyt ansigt – vores nye studentermedarbejder Conny.
Medlemsforsøg den kommende måned
Residency “Lampedusa” og Teater Tugt
Platform d. 9. december
Nadine George workshop i 2017
Særligt for medlemmer (julefrokost og nyt om yoga)
The Voice of the Audience

Forsøgsstationen går snart i gang med endnu et hovedforsøg, med titlen “The Voice of the Audience”. Vi er super glade for at kunne løfte sløret for hvad dette projekt handler om.

The Voice of the audience er et forsøgsprojekt, der sætter fokus på publikums lydelige identitet i teatret, inspireret af Vsevolod Meyerholds lydstudier af publikum og udviklet af professionelle teaterfolk og musikere i samarbejde med 50 beboere fra bydelen Vesterbro i København.
Foto: Øyvind Kirchhoff

Projektet er en del af et større europæisk kunstnerisk og socialt projekt i 20 europæiske byer med titlen ”Caravan Next. Feed the Future. Art Moving Cities” med Odin teatret fra Holstebro som initiativtager og overordnet leder. Det handler om at vi alle gennem kunstneriske aktiviteter skaber møder mellem vidt forskellige grupper af mennesker som bor i lokalområdet og at disse aktiviteter giver os fællesskabsfølelse, samhørighed og identitet.

Prøveforløbet starter i februar 2017 og koncerten foregår den 1.-4.- juni 2017 under CPH STAGE.

Vi søger praktikant og frivillige

Vi vil gerne samle gode kræfter til at få dette projekt godt i gang og vil gerne finde en dygtig praktikant, og gerne også frivillige til at deltage i at løfte diverse opgaver i forbindelse med projektet. Hvis du kender nogen eller selv kunne være interesseret i at være en del af holdet på en eller anden måde tag endelig kontakt til Øyvind Kirchhoff og hør mere. Se desuden opslag på proscenium.dk.

Vi søger deltagere til koncertkor

Har du lyst til at medvirke i et helt anderledes kor, hvor du ikke skal synge smukt, men være med til at skabe en musisk landskab af publikumslyde og handlinger som f.eks. at hoste, snorke, grine, sukke, tysse, rasle med slikpose, være stille, stå op og gå, i et 50 personers underfundigt korværk? Det bliver komponeret af den internationale anerkendte komponist Peter Bruun i samarbejde med kordeltagerne og ledet af en professionel dirigent.

Korværket bliver opført under Københavns internationale teaterfestival CPH STAGE fra den 1.- 4. juni 2017 og prøverne starter slut februar 2017 på Forsøgsstationen.

Medlemmer som er interesseret i at deltage i dette projekt kan blive en del af koncertkoret. Mere information om prøver og andre praktiske detaljer kommer løbende på hjemmesiden. Her er link til opslag som kan downloades og deles ude i den virkelige verden, hvis I skulle kende nogle Vesterbro’ere der kunne være interesserede. Der er ingen krav om tidligere sang eller sceneerfaring. Blot lyst til at blive en del af et sjovt kunstnerisk og socialt projekt og bopæl på Vesterbro…

Siden sidst

Vidensdeling Dødens Æstetik

Lørdag den 8. oktober afholdt Forsøgsstationen vidensdeling i forbindelse med hovedforsøget Dødens Æstetik som ledes af Øyvind Kirchhoff. Her delte en gruppe garvede performere, dukkemagere og dukkespillere hvad de havde dyrket op gennem seminar ugen op til. Gruppen bestod af Anette Asp Christensen, Rolf Søborg Hansen, Svend E. Kristensen, Bjarne Kalhøj, Mireia Serra, Angelina Watson, Lotte Faarup, Malte Claudio Lind, Jens Bäckvall, samt Forsøgsstationens kunstneriske ledelse: Lotte Faarup og Øyvind Kirchhoff.

Her er i første omgang skønne billeder fra processen, fanget af Poul Storm. Til interesserede der var forhindrede i at deltage er der en videooptagelse fra dagen på vores youtube kanal, og Øyvind er i fuld gang med at skrive forsøgsrapporten.
/Rikke
Jubilæumsreception

Der var reception fredag den 4. november i den gamle biograf, i anledning af 20-års jubilæet for Det Fortællende Teater. Det var en hyggelig eftermiddag med masser af historier – både de sande og dem der ikke er sket i virkeligheden… Der var internationale indslag blandt andet af Nick Hennessy, som har været artist-in-residence hos Det Fortællende Teater i ugen op til fejringen.

Fortællingens kunst blev hyldet og det samme blev Jesper og Det Fortællende Teater med gaver, taler og teater.
/Rikke

Nyt ansigt på Forsøgsstationen

Studentermedarbejder ansat

Vi har fået en studentermedarbejder til administrationen, i forbindelse med Pil Rix Rossel’s orlov (detaljer herom er udsendt til medlemmer i mail). Vores nye medarbejder hedder Conny Rod og er under uddannelse på Københavns ErhvervsAkademi (KEA) – bachelor i design og business. Conny er uddannet skrædder og har derudover mange års erfaring fra den private erhvervsliv, så administration på forskellige leder og kanter er hun hjemmevandt i. Hun vil være i huset mandag, tirsdag og torsdag formiddag. Hun kan nås på telefon 38 79 38 28, eller på den sædvanlige email adresse: mail@forsoegsstationen.dk. Hun tager sig af oprettelser af medlemmer, lejekontrakter og assisterer Rikke med de øvrige opgaver.

Medlemsforsøg i den kommende måned

Det er altid muligt at læse om igangværende eller tidligere forsøg på hjemmesiden, hvor man desuden kan downloade forsøgsrapporter og læse de enkelte forsøgs intentionsrapporter – det vil sige forsøgsholdets oplæg til selve forsøget. Medlemmer kan søge om tid og sparring om forsøg – se hvordan her. Det er ikke altid visninger kan nå at komme med i nyhedsbrevet, så hold øje med vores facebook side og hjemmesiden, hvis du er særligt interesseret i at opleve de kunstneriske forskningsprocesser helt tæt på…

Et af de netop afviklede forsøg “Race to Zero” har udmøntet sig i en forestilling som spiller på SORT/HVID til januar 2017. Kristian Husted har omsat de kreative undersøgelser til en forestilling sammen med TWO-WOMEN-MACHINE.
Go see!

V Figurines, del 3

Efter at have mødt og besøgt kunstneren Marit Benthe Norheim, blev koreograf og forsøgsleder Julie Schmidt Andreasen inspireret til at lave koreografi som relaterer sig til Norheim’s værk Life-boats, og mere speficikt skulptur båden ”Mit skib er ladet med længsel” – den unge på vej. Forsøget V Figurines udforsker således koreografiske metoder, i et forsøg på at skabe en fælles identitet for et kvindeensemble med forskellige baggrunde, nationalitet m.m. Projektet har allerede været på gulvet to gange før. Først i Dansehallerne i november 2015 og siden i april 2016 her i den gamle biograf. Rapport og øvrig information om disse del-forsøg kan findes her. Nu fortsætter undersøgelsen med særligt fokus på publikums relation og inddragelse i december 2016. Læs mere om forsøget her.
Embodied Immediacy – explorations of poetry in motion

Forsøget er et første skridt ind i et arbejdsfællesskab mellem bevægelses- og oplevelsesformidler Rikke Jeppesen Rod (DK) og danser-poet Catherine Magill (AUS) – deres projekt er opstået ud fra en fælles nysgerrighed overfor den synergi der opstår når dansen og ordet er samtidige og lyttende til hinandens fortællinger. Kan særlige tilgange til Spoken Dance afdække nye måder at forløse kropsligt funderet og usigelig oplevelse, historie, identitet på? Forsøget vil udforske forskellige tilgange til poesi/tekst og improvisationsbaseret dans/performance og udgør en begyndelse for at etablere arbejdsfællesskaber på tværs af kontinenter via ‘low tech’ formater. Læs mere om forsøget her.

Residencies

Lampedusa

Forsøgsstationen har doneret et længerevarende recidency til Andreas Dawe, hvor den første del af prøverne på teaterstykket “Lampedusa” afholdes. Dette residency er således afsæt for opsætning på Husets Teater d. 12. – 26. januar 2017. Instruktør: Andreas Dawe, Skuespillere: Rosa Sand Michelsen og Jesper Hyldegaard. For yderligere information klik her.

Da omkring 360 flygtninge (det nøjagtige antal kendes ikke) druknede i Middelhavet den 3. oktober 2013, blev det den engelske dramatiker Anders Lustgartens afsæt til at skrive teaterforestillingen ”Lampedusa”. Stykket består af to monologer, som fletter sig ind i hinanden og giver stemme til to europæere, hvis liv bliver berørt af mødet med det fremmede. Gennem dem undersøger ”Lampedusa” os her i Vesten. Hvem er vi i mødet med os selv og med de fremmede? Og hvem vil vi være? Hvilket Europa ønsker vi at være, når mennesker i nød banker på vores dør?

TEATER TUGT – Nyhederne på Betty

Folkene bag sidste års success ASYL 34 er på krigsstien igen med nyt banebrydende teaterkoncept. Vi synes det er et super spændende initiativ og har givet TEATER TUGT lov til at arbejde her på Forsøgsstationen udvalgte søndage forud for deres events.

“Nyhederne på Betty” er “et nyt teaterformat, der sprænger rammerne for nyhedsformidling og udfordrer den gængse opfattelse af teatermediet. To gange om måneden inviterer Teater Tugt dig indenfor i Betty Nansen Teatrets foyer til en aften med højaktuelle nyheder, præsenteret af etablerede og upcoming kunstnere på tværs af æstetiske genrer – på en måde, du helt sikkert aldrig før har set. Aftenen byder på 2 værker á 20 min.. De er begge skabt på kun 48 timer og omhandler en max 14 dage gammel nyhed, valgt af kunstneren, fra et forudbestemt nyhedsmedie” (uddrag fra omtale på Teater TUGT’s hjemmeside).

Platform den 9. december

Forsøgsstationen er vært for et Platformsarrangement fredag den 9. december 2016 kl. 17.00-21.00. Arrangementet afsluttes med en middag.

Platform er en kunstnerisk udveksling i ord og visning mellem forsøgsprojekter afholdt på Forsøgsstationen det sidste halve år, ledet af Lotte Faarup og Øyvind Kirchhoff fra den kunstneriske ledelse. Der arbejdes både i mindre grupper og i et større plenum med fokus på hvert enkelt forsøgs særlige erfaringer og på fælles tendenser og interesser. Platform er primært for de involverede forsøgsaktører, men andre interesserede er også velkomne, blot man tilmelder sig på rikke@forsoegsstationen.dk.

Tilmeldingsfrist er onsdag den 30. november 2016.

Nedenfor kan I se de forsøg, Platformen omfatter denne gang:

Forsøg sommer/efterår 2016 på Forsøgsstationen:

DØDENS ÆSTETIK
Hovedforsøget denne sæson afvikles som et vidensdelingsseminar mellem 5 skuespillere og 5 marionetspillere i arbejde med og undersøgelse af skuespillerens og marionetteatrets sceniske udtryk og sammensmeltning af begge til et nyt scenisk udtryk.

LYDBILLEDER
Lydbilleder er en undersøgelse af lydlige fortælleformer på scenen.
Hvordan kan vi – med afsæt i Jón Kalman Stefánssons romanunivers – intensivere de lydlige fortælleformer på scenen?

MANUAL FOR SKUESPILLEREN
Formålet med arbejdet på Forsøgsstationen er, at opnå større klarhed og præcision i formuleringerne i bogen, så den kan anvendes frit af så mange som muligt.

THE NIGHT
Gruppen hello!earth igangsatte dette projekt i 2015 og havde sin første forsøgsrunde på Forsøgsstationen i april 2016. Projektet nu tilbage på Forsøgsstationen med en afsluttende deling af søvn/drømme forskningen den 14. – 15. oktober 2016.

CIGAR BUMS NÆSE
Cigar bums næse er arbejdstitlen på et forsøgsprojekt, der arbejder med det musikalske papirteater. Forsøget har en varighed på 4 uger mellem den 26. september til den 4. november.

THE RACE TO ZERO
Kristian Husted har siden 2014 arbejdet med projekt “The Race to Zero”. Den tredje forsøgsperiode på Forsøgsstationen løber af stablen d. 1. til 5. oktober 2016. Projektet er overordnet et forsøg på at tilegne sig et scenesprog om de finansielle markeder.

V FIGURINES DEL 3
Udgangspunktet for forsøget V Figurines, ledet af koreograf Julie Schmidt Andreasen, er en lyst til at arbejde med et kvindeensemble og udforske, hvilke kvaliteter der ligger i det. Del tre af en undersøgelse der begyndte i 2015.

EMBODIED IMMEDIACY
Forsøget, som foregår i november, december 2016, vil udforske forskellige tilgange til poesi/tekst og improvisationsbaseret dans/performance og udgør en begyndelse for at etablere arbejdsfællesskaber mellem kontinenter via ‘low tech’ formater.

Workshop med Nadine George
Workshop med den internationalt anerkendte stemmelærer Nadine George.

Workshop finder sted mandag d. 3. – lørdag d. 8. april 2017 på Forsøgsstationen og henvender sig til alle scenekunstnere, uanset tidligere erfaring med dette arbejde.

Der afholdes en Masterclass på sidste dag af workshoppen, hvor et mindre publikum kan få indsigt i arbejdet. Nadine George vil her arbejde med workshop-deltagerne, og dermed vise hvordan hun arbejder med tekst og stemme. Billederne til højre er fra sidste års workshop, hvor deltagerne prøvede kræfter med Shakespeare-monologer. I år vil det være Ibsen eller Tjekhov, der står for skud.

NB: Der har været så stor interesse allerede at der er oprettet venteliste. Skriv til Rikke på mail: rikke@forsoegsstationen.dk for komme på ventelisten. Det koster 3.500 kr. for workshoppen og der er kun plads til 12 personer.
Fotos: Øyvind Kirchhoff

Særligt for medlemmer:

Forsøgsstationens julefrokost den 17. december!!!

Vi holder julefrokost i år lørdag den 17. december – og sædvanen tro bliver det en skøn fejring af julen og alt muligt godt. Der bliver priser, og sange og (måske) hjemmelavet medister. Eller sylte. Det er sådan set op til festens gæster: Alle bringer en ret som sidste år. Detaljer følger snart!
Yoga opdatering

Nu er YOGA sat i gang og kører nu torsdag kl 9-10:30 i Boulevarden. Stinne Bødker Høj, har tillempet træningen så det overvejende vil være Hatha yoga, og altid efter deltagernes specifikke niveau og behov. Læs mere om hendes praksis på hendes facebook side eller på vores hjemmeside.

De ugentlige træninger er gratis for medlemmer og skemaet ser således ud:
Mandag kl. 8-11: MHS træning
Onsdag kl. 9-11: Stemmetræning*
Torsdag kl. 9-10:30: Hatha yoga
Fredag kl. 9-10:30: Maskearbejde
*) Tilmelding nødvendig senest kl. 21 aftenen før på SMS til 20150949.

Derudover tilbyder Rikke Liljenberg ShakespeareSøndagsLab på udvalgte søndage 10:30-13:00 – næste dato er 6. november 2016. Tilmelding senest dagen før på mail rikkeliljenberg@gmail.com / 31 46 40 10. Læs mere her. Denne træning er ligeledes gratis for medlemmer, men er også åben for ikke-medlemmer mod en deltagerbetaling på 100 kr. pr. gang.

Fornyelse af medlemsskab

Selvom det nu er for sent at drage nytte af åbningstilbud på medlemsskab for sæson 16/17, er det stadig muligt at blive medlem. Og for medlemmer med bopæl udenfor Storkøbenhavn koster det kun 300 kr. for en hel sæson.
For uddybende information om tilmelding og priser følg dette link.

Bliv medlem af Forsøgsstationen eller forny dit medlemskab for den kommende sæson, ved at udfylde dette skema og sende det til mail(at)forsoegsstationen.dk. Hvis du ikke har været medlem før skal du medsende kort CV. Du får tilsendt betalingsinformation efter godkendelse.