Link til nyhedsbrev her.  Herunder udgave uden billeder.

September nyt

Nyhedsbrevet indeholder:

 1. Kommende seminar ‘Dødens Æstetik’
 2. Det Olske Orkester – ESCAPE revisited
 3. Igangværende forsøg
 4. Træning opdatering
 5. Reminders – medlemmer
 6. Nye ansigter i huset

Forsøgsstationen inviterer til vidensdeling
lørdag den 8. oktober fra kl. 12-16

Dødens æstetik

mellem skuespiller og dukke, mellem liv og død

Idealet er ikke kød og blod men snarere kroppen i trancetilstand. Kroppen skal iklædes en dødelig skønhed, alt imens den udstråler sin levende ånd ”.
Edward Gordon Craig

Dødens æstetik er et 5 dages vidensdelingsseminar på Forsøgsstationen mellem 5 skuespillere og 5 marionetspillere i arbejde med og undersøgelse af skuespillerens og marionetteatrets sceniske udtryk og sammensmeltning af begge til et nyt scenisk udtryk.
Det er en undersøgelse, hvor vi skubber til grænserne for skuespillerens og marionetdukkens teater, for at udforske forbindelsen mellem den biologiske og kunstige krop, mellem repræsentation af det døde og repræsentation af det levende. Som research indgår bl.a Tadeusz Kantors forestillinger med skuespillere og dukker på scenen, hvor de livløse dukker opleves næsten mere levende end skuespillerne, som er stumme med mekaniske bevægelser og tomme øjne.
For dukkespilleren handler det om at give liv og bevægelse til det døde materiale – og i undersøgelsen stilles spørgsmålet: Hvad betyder det for skuespillerens udtryk at give ”død” til den levende krop af kød og blod? Læs mere om forsøget her.
Forsøget har modtaget støtte fra Statens kunstfond.
Tilmelding til vidensdelingen lørdag den 8. oktober er nødvendig, og kan ske via mail eller på telefon 38793828.
Medvirkende:
Anette Asp Christensen
Rolf Søborg Hansen
Svend E. Christensen
Bjarne Kalhøj
Mireia Serra
Angelina Watson
Malte Cladio Lind
Jens Bäckvall
Lotte Faarup
Øyvind Kirchhoff

Det Olske Orkester – ESCAPE revisited

Så er chancen her… Se eller gense den fulde, næsten 6 timer lange, nat-forestilling som spillede i maj/juni ’16 på Værløse Flyvestation:

Det Olske Orkester præsenterer den fulde uredigerede film af:
”Escape – en nattevandring med en vildfaren sjæl”
Fredag d. 9. september ´16 kl. 23 – 6.39 (solopgang)
på Forsøgsstationen, Sønder Boulevard 81, Vesterbro.
Tag din sovepose under armen – vi smider madrasser og sofaer i Boulevarden, byder på suppe (den berømte!) og brød, sprut, kaffe og morgenmad og tillader smalltalk, søvn, dans m.m. under seancen. Har du lyst til at deltage, så skriv til Lotte: lotte(at)slotsherren.dk og meld dig til.
Har du ikke mulighed for at deltage 9. september, har vi her en 10 min. trailer fra forestillingen, som giver et lille indblik. (https://vimeo.com/172449651).

Bedste hilsner,
Lotte og Det Olske Orkester

Igangværende forsøg

Det er altid muligt at læse om igangværende eller tidligere forsøg på hjemmesiden, hvor man desuden kan downloade forsøgsrapporter og læse de enkelte forsøgs intentionsrapporter – det vil sige forsøgsholdets oplæg til selve forsøget. Medlemmer kan søge om tid og sparring om forsøg – se hvordan her. Det er ikke altid visninger kan nå at komme med i nyhedsbrevet, så hold øje med vores facebook side og hjemmesiden, hvis du er særligt interesseret i at opleve de kunstneriske forskningsprocesser helt tæt på…

Cigar Bums Næse

– Et musikalsk papirteater forsøg

WunderVerk v/Anette Asp Christensen leder dette forsøgsprojekt, der arbejder med det musikalske papirteater. Forsøget har en varighed på 4 uger mellem den 26. september og den 4. november 2016. Læs mere om forsøget her – og hold øje med hjemmesiden og facebook for annoncerede visninger.
De medvirkende er Birgitte Prins – performer, Daniel Norback – performer, Anette Asp Christensen – performer og dukkemager, Line Paulsen – instruktør og Katrine Nilsen – scenograf og dukkemager.

 

Forsøg “The Race to Zero”

– et kunstnerisk forsøg om de finansielle markeder

Kristian Husted har siden 2014 arbejdet med projekt “The Race to Zero”. Den tredje og foreløbigt sidste forsøgsperiode på Forsøgsstationen løber af stablen den 1. til 5. oktober 2016.

Forsøget handler overordnet om hvilket sprog eksperterne – programmører og tradere – bruger om de finansielle transaktioner og infrastrukturer (selve hft-arkitekturen). Hvad sker der, hvis vi forsøger at rumliggøre disse forestillinger og begreber – fysisk, kropsligt, rumligt?  Det er således et forsøg på at tilegne sig et scene-sprog om de finansielle markeder. Læs mere om forsøget her.

 

Forsøg “Dødens Æstetik”

– mellem skuespiller og dukke, mellem liv og død

Sæsonens hovedforsøg ved Øyvind Kirchhoff, er anden del af forsøget “skuespilleren og Übermarionetten” – og er allerede omtalt tidligere i nyhedsbrevet – i forbindelse med vidensdeling den 8. oktober. Læs også mere om forsøget her.

Opdatering på træning for medlemmer

Træningen er så småt i gang igen. Vi har nye tilbud dette efterår. Da Feldenkrais og MB-træningen holder pause er der blevet plads til nye tiltag. MHS træningen mandag morgen er nu åben for alle interesserede, og der ermaskearbejde hver fredag. Tirsdag og torsdag formiddage er der fremover mulighed for at gå i Boulevarden og gennemføre egen morgentræning mellem k. 9 og 11.

 

Stemmetræning

ONSDAGE kl. 9-11 
v/Angelina Watson.Den faste ugentlige stemmeundervisning ved Angelina Watson kører fra onsdag d. 7. september 2016. Husk at sende SMS til 20150949 senest aftenen før – inden kl. 21.00, hvis du kommer.

”Med udgangspunkt i Nadine George stemmetræning vil vi arbejde med åndedræt og fokus, samt med udforskning af stemmen i maskulint og feminint udtryk.”  
Ydeligere info her.

 

Maskearbejde (NYT)

FREDAGE kl. 9:00-10:30
v/Øyvind Kirchhoff.

I forbindelse med Forsøgsstationens hovedforsøg ”Skuespilleren og Übermarionetten” og ”Dødens æstetik” tilbydes gratis træning i Jacques Copeau’s og Etienne Decroux’s maskearbejde fra den 16. september hver fredag kl. 9-10:30 i Boulevarden.
Du er velkommen uanset tidligere erfaring med maskearbejde.

Tilmelding ikke nødvendig. Læs mere her.

“Masken slipper os fri fra vores daglige ansvar og opløser vores opfattelse af, hvem vi er. Det er masken som bliver vores krop, dens bevægelser, vores sind og stemme. Masken flytter fokus væk fra det ego som vi alle klamrer os til og som begrænser vores kreativitet og fantasi. Når vi bærer masken gir vi slip på kontrollen og lever i nuet”.

 

MHS-træning (NYT)

MANDAGE kl 8:00-11:00 står den kunstneriske ledelse for en ugentlig træning, kaldet MHS træning.
Som noget nyt åbner vi for alle interesserede.
Mødetid er 7:50 – for fælles introduktion (NB: ikke muligt at komme sent).Træningen består af tre dele; 1) Zen inspireret meditation i 20-30 min. 2) Masai-hop i 30-40 min. hvor der veksles mellem fjedring og hop. Herefter 3 yoga- inspirerede stræk. 3) Stemmetræning (Nadine George). Der afsluttes med en fælles kort reflektion. Samlet tid for stemmearbejdet ca. 1 1/2 time. Læs detaljeret beskrivelse af formatet på hjemmesiden.

Denne form er udviklet gennem et af Forsøgsstationens hovedforsøg – og man kan læse mere om forsøget og hvad træningen går ud på i forsøgsrapporten “En særlig tilstand.”

Reminders medlemmer:

Generalforsamling:

Forsøgsstationen indkalder til ordinær generalforsamling tirsdag d. 27. september 2016 kl. 17.30-18.30.

Generalforsamlingen foregår i Boulevarden.
Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Den kunstneriske ledelses årsberetning
 3. Godkendelse af årsregnskab
 4. Valg af bestyrelse og revisor
 5. Valg af dato for næste generalforsamling
 6. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Af hensyn til planlægning er tilmelding nødvendig på mail eller telefon 38793828.

HUSK! Medlemsarrangement – deadline for tilmelding 16. september:

Vi håber at se rigtigt mange af medlemmerne, nye som gamle, til dette heldagsarrangement hvor Jesper la Cour vil dele konceptet STORYPLAY med os. Det er en tilgang til fortællekunsten, født af 20 års praksis som fortæller, og som er designet til at rumme alle aldre og typer, i et ønske om at blive klogere på os selv og hinanden. At forstå livets mangfoldighed af virkeligheder og sandheder. Det er gratis at deltage, og tilmelding kan ske på maileller telefon 38793828.

HUSK! Forny medlemsskab inden den 1. oktober:

Lige nu er der åbningstilbud på medlemsskab for sæson 16/17: du får medlemskab for hele sæsonen til 900 DKK ved tilmelding/fornyelse i august eller september 2016. Et medlemsskab koster ellers 1.320 DKK hele for sæsonen. Gruppemedlemsskab koster 2.850 kr for sæsonen.

For uddybende information om tilmelding og priser følg dette link.

Bliv medlem af Forsøgsstationen eller forny dit medlemskab for den kommende sæson, ved at udfylde dette skema og sende det til mail(at)forsoegsstationen.dk. Hvis du ikke har været medlem før skal du medsende kort CV. Du får tilsendt betalingsinformation efter godkendelse.
 

Nye ansigter på Forsøgsstationen

Livingstones Kabinet er flyttet ind, og det er vi super glade for. Nina Kareis og Pete Livingstone er ikke ukendte ansigter da de ofte har lejet sig ind i forbindelse med produktioner, og som medlemmer har bidraget med flere forsøg, herunder senest QUIET – hvor de sammen med scenograf Julie Forchhammer undersøgte en scenekunstnerisk introvert udtryksform.
De er nu i fuld gang med The Einstein of Sex som skal på turné, så jeg kunne ikke lige få et aktuelt billede af det travle par – og måtte derfor gå på jagt… “Fundet” er fra deres anmelderroste forestilling “I Lie Down With a Crocodile”. Foto: Bjarne Stæhr.
Vi har også fået ny rengøringsansvarlig i huset; Marzena Klingert er blevet headhunted til Forsøgsstationen via Kulturkontoret, som hun også holder rent og pænt.
Vi ønsker Marzena hjerteligt velkommen og nyder allerede frugten af hendes grundighed! Marzena kommer fra Polen, og kan bedst lide at blive tiltalt på engelsk, da hun har lidt svært ved dansk. Hun er normalt i huset om mandagen i almindelig ‘kontortid’ – så vi har fået synlig rengøring. Bogstaveligt talt.