Forsøgsstationen inviterer til vidensdeling lørdag den 8. oktober fra kl. 12-16:

Dødens æstetik

FACE

mellem skuespiller og dukke, mellem liv og død

”Idealet er ikke kød og blod men snarere kroppen i trancetilstand. Kroppen skal iklædes en dødelig skønhed, alt imens den udstråler sin levende ånd ”
Edward Gordon Craig

Tilmelding til lørdagens vidensdeling er nødvendig, og kan ske via mail eller på telefon 38793828.

Dødens æstetik er et 5 dages vidensdelingsseminar på Forsøgsstationen mellem 5 skuespillere og 5 marionetspillere i arbejde med og undersøgelse af skuespillerens og marionetteatrets sceniske udtryk og sammensmeltning af begge til et nyt scenisk udtryk.

Det er en undersøgelse, hvor vi skubber til grænserne for skuespillerens og marionetdukkens teater, for at udforske forbindelsen mellem den biologiske og kunstige krop, mellem repræsentation af det døde og repræsentation af det levende. Som research indgår bl.a Tadeusz Kantors forestillinger med skuespillere og dukker på scenen, hvor de livløse dukker opleves næsten mere levende end skuespillerne, som er stumme med mekaniske bevægelser og tomme øjne.

For dukkespilleren handler det om at give liv og bevægelse til det døde materiale – og i undersøgelsen stilles spørgsmålet: Hvad betyder det for skuespillerens udtryk at give ”død” til den levende krop af kød og blod? Læs mere om forsøget her.