IMG_7634

Foto: Lee Robinson

Jesper La Cour fra Det Fortællende Teater har i november 2015 og i januar-februar 2016 stået for forsøget “Story Play”, der handler om udvikling af mundtlige fortællinger som scenekunstneriske udtryk i en ikke-konkurrencepræget kontekst.
Der tages udgangspunkt i erfaringer med publikum i forskellige aldersgrupper.

Der vil være en åben visning af forsøget torsdag den 25. februar kl 16-18 i lokalet Wittmaarck på Forsøgsstationen, hvor det er muligt at opleve nogle af de mundtlige fortællinger, der er udviklet i forsøget.

Jesper La Cour skriver om sit forsøg:
”Et publikum med en varieret aldersfordeling kan være et særligt åbent rum at udvikle mundtlige fortællinger i. Det er som om der opstår en udvidet erfaringsklangbund, når der er forskellige aldersgrupper repræsenteret, som gør det muligt at knytte an til fælles menneskelige dybder til glæde og indsigt for de tilstedeværende på en særligt nuanceret måde.
Arbejdsmetoden beskrives og undersøges med eksempler, lege, øvelser, opgaver og fremførelser.”

Forsøget “Story Play” er støttet af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst.